Свидетелите Тюрен

 Неизменими и без паразити

 

Какво в нашата област ние наричаме "свидетел" ?

 

Това е един предмет с възможно най-точни собствени характеристики, който се използва като СПЕЦИФИЧНА мостра на всички реалности, които са му "СХОДНИ ИЛИ ЕДНАКВИ". Например парченце желязо при дезинтеграция навлиза в "резонанс" (в индукция) с всички други Фрагменти желязо пръснати по Планетата (без значение под или върху земната кора). Същото важи и за парченце изумруд или морков, за всички минерали, метали, органи, болести и т.н. Тези "мостри", които са СХОДНИ на други тела от същото естество, се наричат именно Свидетели свидетели на сходна реалност. Снимката на един пейзаж, на един човек може да бъде "свидетел" на сниманите пейзажи и човек. "Свидетелят"е бил познат още от най-дълбока древност. Служел е и все още служи за откриване на други сходни на него тела, разположени обаче на други места: необходим е за търсене на минерали или подземна вода, за откриване на изчезнали тела (и на хора включително), за търсене на неща невидими с просто око и скрити в друго тяло (било то на човек или на животно) и т.н.

 

Със сигурност и Леонардо Да Винчи си е служил с тях при изучаването на физиката на капките в облаците !

 

По какви закони "свидетелят" става съучастник и оттам полезен при едно изследване ?

 

Да си припомним научния принцип на Закона на Подобните: между две реалности, стига те да са сходни (или еднакви), без значение колко са отдалечени една от друга възниква винаги едно явление на т.нар. "хармоничен резонанс".

 

Най-напред между двете се установява една отразена вълна, която отива от едната към другата (но никога по-далеч), веднага след това се създава вторична перпендикулярна на първата вълна, която преминава през отразената и се позиционира в определена точка на разстоянието между двете реалности. Ако те двете са сходни и дори еднакви, вторичната вълна се появява точно по средата на разстоянието, което ги разделя; ако двете реалности са сходни, но не са еднакви, вторичната вълна се позиционира по-далеч от по-силната реалност или по-голямата от двете.

 

На практика:

 

Сравнете вълната на един човек със "свидетеля"(например) на един паразит. …Ако видите, че се появяват двете гореописани вълни, бъдете сигурни, че този паразит е в организма на човека. Ако не видите тези две вълни, бъдете сигурни, че същият този паразит не е в тялото на човека. Толкова е просто !

 

Казахме, че "свидетелите" се използват от най-отдалечени времена, но трябва да се знае също, че те са страдали винаги и страдат от един сериозен проблем:

 

1° Не са чисти, поради което не могат да бъдат валиден свидетел;

 

2° Бързо се изменят и малко след това не могат да бъдат реалното "сходство" на онова, което се търси.

 

Не са чисти, и по-конкретно опаразитени са. Какво означава "опаразитени" ? Това означава, че над тях са се наслоили външни и чужди вибрации, различни от тези, които са свойствени на свидетеля. Паразитните вълни пречат на индукцията със сходния обект. Ето един пример, който ще ви разясни идеята. Нека разгледаме фотографиите, използвани широко като свидетели. Вярно е, че на снимката я има вибрацията на изображението, което съставлява "сходния" на лицето или на пейзажа обект, но е вярно също така, никога не забравяйте това, че на снимката се намират и вълните на киселините, с които снимката се проявява и със сигурност пръстовите отпечатъци на фотографа, който ги е направил и докосвал. Това са паразитни вълни, тоест "несвойствени". Пример: някои да изучават здравословното състояние на лице, което се намира далеч, използвайки като свидетел на самото лице памучни тампони напоени с органични течности. Подобни методи са били винаги използвани в народната практика: мислело се е , че урина, кръв, слюнка или слуз са пренасяли вълните на човека и това поне през първите 24 часа (защото след това се разсейват), може и да е вярно, но са подценявали вълната на памука, върху който са били поставени течностите. Една външна на човека вълна, тоест "паразитна". Не очакваме, че тези анализи могат да бъдат коректни и правдоподобни !!!

 

Бързо се изменят. Течностите и органичните тъкани, взети от тела преди повече от 24 часа, поради контакта си с външния свят и извън тяхната естествена среда, вече не съдържат своята оригинална вибрация – най-вече защото не са "захранвани" от самото тяло. Не вибрирайки вече със същата честота на лицето, те вече не са истински "сходни"  и индукцията между предполагаемия "свидетел" и лицето не се осъществява вече. На практика върху свидетеля вече НЕ присъстват и не могат да бъдат снети вълните на човека.

 

Случаят със снимките. Снимките, повече отколкото органичните течности, са широко използвани като "свидетели" от мнозина работещи в тази област. По тази тема трябва да сме точни, най-вече ако говорим за физика на вълните. Най-много фотографският "свидетел" на един човек да може да вибрира като самия човек за няколко минути и след това, край. Обяснението е следното: всяко живо тяло променя своята вибрация във всяка една минута, а снимката не, тя остава фиксирана. Човек и снимката му ще се окажат много скоро с две различни вибрации и следователно между тях не се наблюдава Закона на Подобните и индукцията. На практика вибрациите на човека не достигат повече до снимката и следователно не са откриваеми.

 

При все това някои твърдят,че успяват да провеждат изследванията си по снимката на човека. Това е възможно........ но, в този случай става дума за други явления от психо-ментален тип, недостъпни за всички и за които не се знае какви връзки имат с Физиката. Снимката би имала единствено за цел да засили умствената концентрация на оператора и да му позволи да свърже мисълта си с този, който е далеч. Отделен е фактът, че тези явления издържат само за времето, в което операторът остава свързан, трябва да се каже, че с тази практика операторът пропилява много от своята енергия. Сами разбирате, че тези неща могат да се правят от малцина !!!

 

Нечисти или "променени" свидетели.

 

Те са били и продължават да бъдат истински проблем. По повод на това има куп анекдоти за неуспешни опити именно по вина на "свидетеля"... но вината на оператора, който би трябвало да познава добре нещата, преди да се захване за работа !

 

... Ето изключителното откритие на Тюрен по отношение на "свидетелите"

 

Както разбрахме и знаем добре, от "свидетеля" ни интересува само вълната на съответния елемент. Разбрахме и също, че когато се казва, например "вълна на желязото", става въпрос за вибрация, която съдържа прецизна информация, нещо като ДНК именно на елемента желязо.

 

Вместо да използва като свидетел мостри от различна материя, Тюрен чрез един процес, измислен от него "сваля" и го трансферира в инертен носител (в неговия случай това са специални прахове).

 

Свидетелите Тюрен :

 

ЧИСТИ СА и нямат паразитни вълни. Всеки един съдържа само специфичната за един елемент или една реалност информация с честота 8 м. Преди да се регистрира и фиксира кода в праховете, Тюрен изтрива вълната на праховете, на стъклените флакончета, които ги съдържат, на капачките и дори на малките цифри за обозначаване.

 

ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ  и не са обект на изменения или на замърсявания отвън.

 

ВЕЧНИ СА  и с времето не губят характеристиките си по отношение на качеството на вълната и на честотата.

 

Трябва да знаете, че Тюрен ни е оставил една много богата колекция на свидетели от: здравни органи на човешкото тяло, метали, металоиди, редки газове, основни хранителни вещества, болести у човека, паразити у човека, болести и интоксикации, други болести и паразити в човешкото тяло, всичките 121 атомни Първоелемента, вълните на Наследствените увреждания, на цветовете, на инфра и ултра вълните, на Вакуума, на Електричеството D, на X-лъчите, на космическите лъчи, на електроните, на неутроните, на Зеления лъч, на вълните Алфа, Бета, Гама, на скъпоценните камъни, на кристалните структури, на различните минерални газове, на Тежките води, на Звездите и Планетите, на много диви животни, на почти всички болести, вируси и паразити по животните и др.

 

Нека припомним, че още от началото на миналия век Тюрен е бил университетски професор по една нова, съвсем нова дисциплина: Дистанционна безжична трансмисия. Опирайки се на новите знания Той успява в намерението си и изобретява това технологично чудо, принадлежащо повече на бъдещето, отколкото на миналото, както ги нарича: ......Свидетелите Тюрен.