ONDEMETRE TURENNE

 

 /Радий Вълнометър/

 

 

Ondemètre Turenne /радиево трупче/: по същество е устройство, което излъчва ВЪЛНИ - от различно естество /заедно или поотделно/.

 

Съдържа вещество "активна течност", което не оставя и следа от материя. Всички вълни, излъчвани от него имат хармонична дължина 8 м., точно като тези от 44-те метали (елементи Менделеев) на човешкото тяло.

Благодарение на своите характеристики - (импрегнация в капсулата-активатор/вътре/, импрегнация с вълни на светлината/вън - бяло/, специална импрегнация на "оформени "вълни/вън-черна линия/ ) активира всички явления на Електро-магнетизъм и Дезинтеграция.

 

Това е една отлична АНТЕНА, защото излъчва всички носещи вълни полезни за измервания.

 

Това е също един много добър усилвател на вълни с който е много полезен по време на многобройни изследвания и опити: по-специално за четене на скици, етажни планове, чертежи, карти и т.н. Активира и ги поставя в състояние на "разпад ".

 

Пример: изследване по "карта" на един апартамент или ...., поставя се вертикално - бяло/на горе/ , черно / към Юг/...

 

Важно е да се знае, че оператора по време на този тип изследвания поглъща всички вълни на мястото, което се инспектира.

  

След няколко минути той ще бъде в състояние в което: в продълговатия му мозък ще са натрупани/наситени/ вредни вълни и "махалото вече няма да бъде надеждно ". Затова ние препоръчваме използването на Катализатор 93 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО , изработен от инж Тюрен за тази цел.

 

Ondemètre Turenne е също от съществено значение за търсене "на открито" , на минерали, метали или вода  скрита под земята и др.

 

ВАЖНО: Поради сложността на вълните, който излъчва се препоръчва:

 

Не Го излагайте фронтално/вертикално или хоризонтално/ ако не оперирате с него . За да се "ин-активира или почива" , просто поставете да лежи с черната линия в долната част.

 

ВНИМАНИЕ:  Устройството/ампулата/ е крехко, да се работи внимателно.

 

 

 1. Активно положение

 

 

 2. Не активно положение