МЕТОДА ТЮРЕН

 ВОДАТА

 

Преди всичко Вълната

 

Тюрен обособява един елемент, който ще се окаже фундаментален за всичките му изследвания. Открива вътре във вълните, тоест в естествените електромагнитни излъчвания, един непознат дотогава компонент: информация. Следователно вълната е всъщност една сложна структура: не "обикновена", а състояща се от три вълни една в друга.

На изображението ги виждате разделени, но те са всъщност обединени само в една вълна, тази на първата рисунка изобразена в червено.

  •  Една първа "носеща вълна",

  • Една "вторична", вълна

  • Една вълна носена от вторичната, която съдържа"информация - послания".

 

Когато Тюрен среща и разглежда една вълна, освен познатите и характеристики на електромагнитна вълна, той поглежда вътре, чете предаваната от нея информация и оттам разбира кое тяло я е излъчило /произвело/. На фигурата се виждат, в рамките на третата вълна, изображенията (формите) на тялото, излъчило вълната…в този случай се касае за дърво.

 

 

Това, което ние наричаме "информация" е всъщност една съвкупност от малки количества информирана енергия. Те са като семената на растение, които, колкото и да са малки, съдържат всичко необходимо, за да израсне едно растение подобно на това, от чиито семена произлизат. Например ако добре погледнем в една болестна вълна, може да се идентифицира с точност видът на болестта, която я е излъчила.

 

За съжаление обаче и днес не съществуват "лицензирани" и признати от официалната наука инструменти, способни да разкрият ВСИЧКИ характеристики на вълните. Със съвременните технологии днес още не съществува възможност "да се чете" информация и послания съдържащи се в третата вълна. Тюрен обаче е успял в това, изобретил е метод, който позволява да се разпознават и анализират стриктно, "посланията", съдържащи се във вълните, които се разпространяват в пространството.

 

 

Идентичността на Вълната на Здравето

Касае се за специфично трептене, от което тръгва вълна, чиято дължина е с размер точно 0.0000032 метра. Това са крайно малки величини, за измерването на които навремето не е имало инструменти, но Тюрен намира начин да ги чете и да ги измерва върху скала увеличена 2.500.000 пъти: 0.0000032 метра умножени 2.500.000 пъти дават размер 8м. Дори ако през 1954 г. технологиите са били по-скоро напреднали, Тюрен никога не е променил този израз. Който чуе да се говори за тази величина и не познава метода, бива очевидно скандализиран. В епохата на нано-технологиите сме, може би бихме могли да пренебрегнем израза 8 м. и да го заместим с "0.0000032 метра" ?

По-нататък ще видим защо може да се твърди, че една вълна е ЗДРАВА само ако притежава тази типична характеристика. И днес ние ползваме този модел.

 

 

До Тюрен това не е било познато, този идеален модел. И е липсвал всъщност референтен параметър. При липса на основен модел, на който да се позоваваме, как са могли да твърдят, че дадена единица(вълна, атом, клетка, орган, тяло и др.) е здрава ?

 

Сега ние разполагаме с точния референтен модел

Ето дефиницията: ако каквото и да е тяло, клетка, орган или друга единица излъчва вълна с дължина 8 м., това означава, че Е ЗДРАВА, в обратния случай не !

 

Тюрен открива и експериментира с клетка, която да вибрира с дължина 8 м. и в която всички биохимични явления се извършват коректно… и клетката живее по-дълго. Нещо повече, бактерии, вируси и др. НЕ могат да живеят вътре в нея.

Не разпознавате ли в този факт Истинската Превенция, за която преди малко говорихме, e онази, която ни прави резистентни на инфекциозните и епидемиологични атаки ?

 

 

                                   Идентичност на "вредните" вълни

                                              (тоест онези, които убиват)

Кои са и как да разпознаем вредните вълни, онези,които ни вредят ? Отговорът, както вече сте се сетили, идва от откритието, което разгледахме преди малко: всички вълни, чиято дължина не съответства на "модела" (тоест на 0.0000032 метра) СА ВРЕДНИ, още повече ако пренасят енергийни форми (информация), които са изкривени, тоест ДНК на различни заболявания или на други лоши неща. Вече говорим за това от много години, че хората не си дават сметка колко сериозен е проблемът.

 

"Всъщност Тюрен твърди, че ‘‘вредните‘‘ вълни могат да доведат до смърт, защото повлияват отрицателно химията на организмите, създавайки ‘‘флокулация‘‘, тоест смърт на клетките. !"

 

Вредните вълни дестабилизират и винаги разстройват ритъма на вълните на здравите клетки, предизвиквайки Флокулация (тоест смъртта на клетката).

 

Наблюдаваме,че докато дължината на вълната остава в правилната величина (онази, която Той идентифицира с 0.0000032 метра), клетката или елементът запазват своята химия в перфектно колоидно състояние; когато дължината на вълната се "скъси", елементът флокулира, дегенерира и умира.

 

Една клетка, която флокулира... умира... и оттам …вече знаете какво се случва.

  

 

Много е важно да имате ясна представа за ВРЕДНИТЕ ВЪЛНИ: нашите тела по някакъв начин са били научени да "управляват" материята, знаят как да я трансформират и да се защитават от нейните вредности, и после, ако внимаваме, химическите отрови или инцидентите могат да бъдат избягвани.

Нашите тела обаче НЕ са били никога научени да "управляват"  вълните, лъченията.

Не ги разпознават, не ги филтрират и не им е известен начин по който да се предпазват от тях.

 

 

" Вакуумът "

 

Той е едно универсално присъствие в цялата Вселена и във всички живи клетки. Тюрен го открива през 1910 г. докато търси вълните на Първоелементите. Съществува положителен Вакуум (421), отрицателен Вакуум (124) и пълен Вакуум (545). Вакуумът е поддръжник на явлението ЖИВОТ.

Вакуумът е бил открит само преди няколко години от официалната наука и днес е със сигурност едно от най-изучаваните явления…Това откритие не е направено от физици, а от астрофизици....


Вълната Тюрен

 

Това е една много специална вълна, която се задейства от комплект от няколко едновременно присъстващи вълни. Състои се от: хоризонтални положителни, вертикални положителни, Инфра и Ултра вълни, от вълните на Вакуума, на естествената благотворна Радиоактивност, от вълните на EL.D, от тези на Светлината и от 44 –те първоелемента на човешкото тяло. Има изключителната характеристика винаги да разпространява вълна с дължина 8 м. Съществува в природата, но само в някои ситуации. Съществува във всички катализатори Тюрен !!! Открива я Тюрен, не е имала име, защото не е била позната и така я нарича: Вълната на Тюрен.

 

Законът на Подобните

 

Касае се за закон, според който подобните реалности (видими или невидими, малки или по-големи, най-вече вибраторни) комуникират помежду си, привличат се, за да се слеят една в друга. На практика: бялото привлича бяло, а черното - черно и т.н. Някои явления във времената, в които той е живял, все още не са били познати и така Тюрен нарича този закон: Закон на Подобните. Впоследствие Научната общност е предпочела да използва израза Закон на хармоничните резонанси или Закон на индукцията. Ние се питаме какво общо има това с нас и с вашия живот ?  Ето какъв е отговорът:

Ако нашето тяло има ниска вибрация (тоест под 8 м.) тялото привлича към себе си постоянно сходни вибрации, тоест ниски вибрации и това ще попречи да се придобие Здраве. Ако тялото е засегнато от болест , то непрекъснато привлича от някъде от универсума (където има такива) сходни на самата болест вълни и така, независимо от лекарствата и от лечението, излекуването остава един непостижим мираж. Това е начинът, по който работи.... Когато се взимат лекарства, ако са правилните, вибрацията на тялото трябва да се повиши – дължината на вълните трябва да достигне 8 м. само така тялото НЕ привлича повече вълните на сходната болест , както и други вълни.

Очевидно, би следвало да се заемем с това да накараме цялото тяло да вибрира перфектно на вълна 8м., най-вече за да влезем в резонанс с вибрациите на 8 м. и оттам с вълните и реалностите, които укрепват здравословното състояние и носят добро разположение.

 

Добрата Радиоактивност, която "дава живот"

По принцип когато чуем да се говори за Радиоактивност, се плашим. Така е, защото около Чернобил станахме свидетели на един тип Радиоактивност, която е много силна и с висока гъстота, едно много вредно лъчение за деликатните жизнени системи на живите същества.

Тюрен, все така воден от задълбочено търсене на мистериите на Живота, открива един вид естествена Радиоактивност, разбира се, имаща много нисък интензитет, която освен че е "добра" в абсолютен смисъл, е също така и необходима за живота на тялото. Той е доказал, че във всяко човешко тяло има 5 радиоактивни точки:

  • една зад тила

  • една съответстваща на тироидната жлеза

  • две на нивото на кръста (над бъбреците)

  • една на ниво пубис

Когато естествената Радиоактивност в тези точки спадне, засегнатите органи и тези в близост до тях се разболяват. Анализи ни позволяват да наблюдаваме как простатата навлиза в криза, когато спадне радиоактивността в зоната на пубиса, тироидната жлеза не функционира правилно, защото се е променила Радиоактивността в тази зона и т.н.

Любопитно да се знае, че сперматозоидът опложда яйцеклетката, само ако там се е формирала вълната на естествената Радиоактивност ! (не забравяйте, че Па-Куа на Тюрен излъчва вълната на естествената Радиоактивност на дължина 8 м. Тоест струва си да го положим върху тези горепосочени 5 точки на тялото …. за да ги подсилим).

Катализаторите на Тюрен се нуждаят от естествената добра Радиоактивност, за да функционират, естествено при дължина на вълната 8 м. …

 

Една специфична техника за откриване и измерване "от разстояние" на вълните, излъчвани от места и от всички живи тела

 

Това е една друга невероятна "находка" на Тюрен, невероятна само на пръв поглед, защото, ако добре помислим тя е напълно логична и проста. Вие сте разбрали от биографията му колко мини, тоест подземни залежи и колко извори Тюрен е открил по света и то винаги без да се е отдалечавал от работното си място. Открити в записките му да казва: че не обича никак обиколките по пустини, планини и недостъпни места.... "Много е мръсно" казваше и предпочиташе да провежда изследванията си удобно настанен в кабинета си. 

Знаете ли как ?

Вече беше направил различни открития в областта на вълните и на Законите, които ги управляват и беше се научил да използва резултатите, прилагайки ги към различни дейности.

В един такъв случай е успял да му помогне Законът за Подобните, съгласно който, две реалности, които вибрират по същия начин, се свързват автоматично, поради което същите вибрации, присъстващи в едната, присъстват и в другата и в отразената вълна, която непрекъснато протича между двете. Да видим:

Една от двете реалности се състои от физическото място, което се проучва, без значение къде е разположено на Планетата, но как да стигнем до втората ? Втората е можела да се състои от карта, която така добре представя самото място , че в нея се проявява сходния му обект. Картата обаче сама по себе си не е била достатъчна , макар и вярно представяща мястото не е вибрирала достатъчно, за да влезе в индукция с истинското място за проучване.

Нужно му е било някакво техническо приспособление, за да активизира картата и да задейства Закона на Подобните между мястото и представящата го карта.

Тук на помощ му идват откритията на Тюрен около естествената Радиоактивност (при 8 м.). Разработва специален инструмент и ето, че всички вълни присъстващи на реалното място са могли да бъдат обозначени на самата карта.

Нищо невероятно или магическо. Той просто е използвал същите закони, които позволяват Трансмисията на вълни на разстояние, безжично.

Върху масата на своя кабинет с помощта на специални инструменти за измерване и богат набор от мостри на специфични вълни (свидетели) на минерали, вода, скъпоценни камъни, кристални структури, газ, цветове, неутрини, неутрони, инфра и ултра вълни и др., за него е било възможно да осъществи всички изследвания, с които се е прочул. Ние и днес използваме същата техника.

 

ТЕХНИКЪТ ТЮРЕН ИЗПОЛЗВА МЕТОДА, ЗА ДА  ОТКРИЕ, СЕЛЕКЦИОНИРА И АНАЛИЗИРА.....

НАЙ-ВЕЧЕ ВЪЛНИТЕ С МНОГО НИСЪК ИНТЕНЗИТЕТ

 

Когато методът Тюрен анализира и измерва, той не прави анализ на материята (тъканта), а на вълните на електромагнитното тяло, тоест онази структура, която генерира и поддържа тъканта. .Анализите, направени от техника Тюрен не се правят с инвазивни системи, не се навлиза в тялото, не се преминава през него със специфични лъчи, а то бива изучавано с една абсолютно интелигентна и щадяща система: тялото на човек вибрира непрекъснато и поради това разпространява - разнася около себе си всички вълни излъчвани от всяка една негова клетка, това вече е ясно за нас. Методът, със своите инструменти, събира отвън вълните, които тялото предава, анализира ги, разпознава тяхната идентичност, подрежда ги и ги измерва. По същество, както това се случва с рентгена, Методът Тюрен не прави нищо друго, "освен да изслушва" !

Впоследствие, след като са разпознати неправилните (разместили фазите си) вълни, те могат да бъдат нормализирани (да се коригират фазите им), използвайки специалните вълни на Катализаторите.

За анализ на места: Използваната днес техника за замерване на вълни в околната среда (използван също от гео-биолози, архитекти и т.н.) прибягва до използването на електронни и електрически апарати, които за съжаление, поради неадекватността на инструментите си, откриват само вълните с висок интензитет, не откриват по-фините от тях (които са и най-опасни!). Така се правят заключения, че една среда е благоприятна, когато тя всъщност може и да не е такава! Тези господа нямат вярна представа за вълните и са тежко подвижни, като слонове... за да се усети шумоленето на гората, не може да се влезе в нея с трактор!

Инженер Тюрен обаче е разработил един тънко устроен набор от инструменти, имащ способността да открива всякакъв тип вълни и, най-вече, да разпознава каква информация те пренасят!

Цялата среда около нас е замърсена с повече или по-малко вредни вълни, дори само заради това, че навсякъде има електрически ток. Електрическият ток разпространява в помещенията много опасни вълни, които причиняват и много тежки заболявания… Тюрен (през 1925) е написал: колкото повече е електрифициран светът, толкова повече ще има левкемии и др. Никой не го е послушал и днес ние констатираме, че е бил прав!

После има и вълни идващи от подпочвените слоеве и не само тези, изброени от Хартман - Кюри. В смисъл: някои минерали и някои изменения на магнитното поле от дълбините на Земята. Всички вълни вървят отдолу нагоре и следователно, например в случая с леглото, те преминават през леглото и през спящия на него човек и ако те са вредни човекът навлиза малко по-малко в едно ускорено дегенеративно състояние и може да се разболее !!!

Разбира се един Техник обучен по метода на Тюрен, който е добре подготвен и специалист, използвайки неизменно специфичното оборудване създадено от Тюрен, може да различи и да разчете правилно характеристиките на вибрациите в дадена зона или даден терен и среда, и т.н., идентифицирайки нейния положителен или отрицателен характер....