РАДИЕСТЕЗИЯ 

 ЗДРАВЕТО

 ВОДАТА

 ХРАНЕНЕ

Преди всичко Вълната

 

Тюрен обособява един елемент, който ще се окаже фундаментален за всичките му изследвания. Открива вътре във вълните, тоест в естествените електромагнитни излъчвания, един непознат дотогава компонент: информация. Следователно вълната е всъщност една сложна структура: не "обикновена", а състояща се от три вълни една в друга.

На изображението ги виждате разделени, но те са всъщност обединени само в една вълна, тази на първата рисунка изобразена в червено.

 •  Една първа "носеща вълна",

 • Една "вторична", вълна

 • Една вълна носена от вторичната, която съдържа"информация - послания".

 

Когато Тюрен среща и разглежда една вълна, освен познатите и характеристики на електромагнитна вълна, той поглежда вътре, чете предаваната от нея информация и оттам разбира кое тяло я е излъчило /произвело/. На фигурата се виждат, в рамките на третата вълна, изображенията (формите) на тялото, излъчило вълната…в този случай се касае за дърво.

 

 

Това, което ние наричаме "информация" е всъщност една съвкупност от малки количества информирана енергия. Те са като семената на растение, които, колкото и да са малки, съдържат всичко необходимо, за да израсне едно растение подобно на това, от чиито семена произлизат. Например ако добре погледнем в една болестна вълна, може да се идентифицира с точност видът на болестта, която я е излъчила.

 

За съжаление обаче и днес не съществуват "лицензирани" и признати от официалната наука инструменти, способни да разкрият ВСИЧКИ характеристики на вълните. Със съвременните технологии днес още не съществува възможност "да се чете" информация и послания съдържащи се в третата вълна. Тюрен обаче е успял в това, изобретил е метод, който позволява да се разпознават и анализират стриктно, "посланията", съдържащи се във вълните, които се разпространяват в пространството.

 

 

Идентичността на Вълната на Здравето

Касае се за специфично трептене, от което тръгва вълна, чиято дължина е с размер точно 0.0000032 метра. Това са крайно малки величини, за измерването на които навремето не е имало инструменти, но Тюрен намира начин да ги чете и да ги измерва върху скала увеличена 2.500.000 пъти: 0.0000032 метра умножени 2.500.000 пъти дават размер 8м. Дори ако през 1954 г. технологиите са били по-скоро напреднали, Тюрен никога не е променил този израз. Който чуе да се говори за тази величина и не познава метода, бива очевидно скандализиран. В епохата на нано-технологиите сме, може би бихме могли да пренебрегнем израза 8 м. и да го заместим с "0.0000032 метра" ?

По-нататък ще видим защо може да се твърди, че една вълна е ЗДРАВА само ако притежава тази типична характеристика. И днес ние ползваме този модел.

 

 

До Тюрен това не е било познато, този идеален модел. И е липсвал всъщност референтен параметър. При липса на основен модел, на който да се позоваваме, как са могли да твърдят, че дадена единица(вълна, атом, клетка, орган, тяло и др.) е здрава ?

 

Сега ние разполагаме с точния референтен модел

Ето дефиницията: ако каквото и да е тяло, клетка, орган или друга единица излъчва вълна с дължина 8 м., това означава, че Е ЗДРАВА, в обратния случай не !

 

Тюрен открива и експериментира с клетка, която да вибрира с дължина 8 м. и в която всички биохимични явления се извършват коректно… и клетката живее по-дълго. Нещо повече, бактерии, вируси и др. НЕ могат да живеят вътре в нея.

Не разпознавате ли в този факт Истинската Превенция, за която преди малко говорихме, e онази, която ни прави резистентни на инфекциозните и епидемиологични атаки ?

 

 

                                   Идентичност на "вредните" вълни

                                              (тоест онези, които убиват)

Кои са и как да разпознаем вредните вълни, онези,които ни вредят ? Отговорът, както вече сте се сетили, идва от откритието, което разгледахме преди малко: всички вълни, чиято дължина не съответства на "модела" (тоест на 0.0000032 метра) СА ВРЕДНИ, още повече ако пренасят енергийни форми (информация), които са изкривени, тоест ДНК на различни заболявания или на други лоши неща. Вече говорим за това от много години, че хората не си дават сметка колко сериозен е проблемът.

 

"Всъщност Тюрен твърди, че ‘‘вредните‘‘ вълни могат да доведат до смърт, защото повлияват отрицателно химията на организмите, създавайки ‘‘флокулация‘‘, тоест смърт на клетките. !"

 

Вредните вълни дестабилизират и винаги разстройват ритъма на вълните на здравите клетки, предизвиквайки Флокулация (тоест смъртта на клетката).

 

Наблюдаваме,че докато дължината на вълната остава в правилната величина (онази, която Той идентифицира с 0.0000032 метра), клетката или елементът запазват своята химия в перфектно колоидно състояние; когато дължината на вълната се "скъси", елементът флокулира, дегенерира и умира.

 

Една клетка, която флокулира... умира... и оттам …вече знаете какво се случва.

  

 

Много е важно да имате ясна представа за ВРЕДНИТЕ ВЪЛНИ: нашите тела по някакъв начин са били научени да "управляват" материята, знаят как да я трансформират и да се защитават от нейните вредности, и после, ако внимаваме, химическите отрови или инцидентите могат да бъдат избягвани.

Нашите тела обаче НЕ са били никога научени да "управляват"  вълните, лъченията.

Не ги разпознават, не ги филтрират и не им е известен начин по който да се предпазват от тях.

 

44 –те първоелементи, които съставляват човешкото тяло

 

Всяка една материя е образувана от атоми на първоелементи. Има една таблица, в която са изредени, по реда на тяхното атомно тегло, от "някой си Менделеев". По времето на Тюрен са били обозначени и подредени 92 елемента (последният от които Уранът). Тюрен открива вълните на следващите 93-94-95-96-97 и т.н. Малко е странно, но трябва да се знае, че и към днешна дата никой в света на официалната наука не знае със сигурност кои са, сред всички Атомни Първоелементи онези, които са съгласувани със структурното формиране на човешкото тяло (или животинско) тяло.!!! Някои са известни: калций, магнезий, калий, желязо, манган и някои други. 

Важно: - медта, макар и необходима за организма, не е сред съставляващите структурата; необходима е за функционалността на организма; поема се с храната и при дишане; но би трябвало да се уверим,че в организма не остават излишни следи - те биха били токсични !!!

Елементите, които понастоящем се разглеждат в нашите тела, са все пак твърде малко, най-вече ако имаме предвид, че всеки един от тях има точни задачи в организацията и структурата на нашето тяло. Тюрен провежда изследвания, за да ги открие всички и разграничава 44 на брой. Те са онези, които "държат на крака" нашата структура и нашата система от функции. Те са не само минерали, но са също металоиди, както и Редки Газове (наречени Благородни).

Сега, когато знаем кои са, във всеки един момент можем да контролираме тяхното положение в нас: Дали са всички там ? Кой или кои липсват ? Трагедията е, че само много малко от тях се намират в храната ( и при все това без да бъдем сигурни,че тялото ги абсорбира правилно !!!). Истинският проблем идва от липсата на онези елементи, които не можем да намерим нито в храната, нито другаде, тъй като съществуват само във форма на ГАЗ !!!

За нас е облекчение да знаем, че можем да си ги набавим всички, като се има предвид, че всички са в атмосферата в колоидна форма, благодарение на Катализатора с вълни, изобретен и разработен от инж.Тюрен: "44 метала".

 

EL.D. Добрият ток, който ни дава живот

 

Името идва от Електричество - Дезинтеграция. Касае се за вид специално, естествено и с благотворно влияние електричество, което се съдържа в живите клетки (заедно с 44 –те метала), един ток, който е необходим, за да живеем в добро здраве. И това е едно велико откритие на Тюрен!  

Едно твърдение на Тюрен, много убедително поддържано от него: Ако ни липсва и още по-лошо, ако сме лишени от тази вълна, не можем да претендираме за здраве!

Между впрочем когато на клетките не достига тази специфична EL.D, те се насищат лесно с вредни вълни, които са произвеждани и пренасяни от изкуствени източници, именно това тяхно присъствие, от което в голямата си част зависи образуването на ракови клетки, тумори и др. и което представлява идеалният хабитат за вируси, бактерии, животински паразити и др.

 • Следователно трябва да внимаваме с източниците на електричество (които са навсякъде и стават все повече), днес още от сутринта го абсорбираме с електрическата зъбна четка и т.н... с мобилни телефони, дистанционни управления и електрически ключодържатели в джоба…

 • Освен присъстващите във всеки дом вълни заради жиците по стените, трябва да внимаваме и с онези, които са в автомобилите, влакове, самолети, кораби…

 • Внимавайте и с автомобилите, най-вече ако прекарвате в тях твърде дълго време.

Интересно: Тюрен, в търсене на потвърждение на теориите си, финансира една проверка върху 1500 таксита в Париж. Първо събира клинични изследвания на шофьорите, след това инсталира специфични Катализатор - протектори върху 800 таксита. След една година са направени нови изследвания на всички тях.

 

Здравословното състояние на онези, които не са имали протектори в автомобила, се е оказало влошено, много по-влошено спрямо година преди това. Онези обаче, които са имали протектори в автомобила си, са имали значително подобрение и казват, че някои са стигнали и до оздравяване от стари уро-генитални инфекции.

Тук спонтанно изниква въпросът: "Как завършва цялото това изследване ?(като се има предвид каква е била цената му), на кого е послужило, ако днес вече не се говори за това ?"  Ще кажете, че е служело за утеха на Тюрен, за да види как се потвърждават неговите теории, но! В безспорната светлина на този практически опит, най-вече онези, които често използват автомобил, е добре да отстранят някои вредности свързани с електричеството, които се образуват в кабината и в техните тела.

Но всички, буквално "всички" трябва да се погрижим да се "зареждаме"ежедневно с вълната на EL.D,  с цел правилно функциониране на клетките и за да избегнем закачването им за вълните на болестите !!!

 

" Вакуумът "

 

Той е едно универсално присъствие в цялата Вселена и във всички живи клетки. Тюрен го открива през 1910 г. докато търси вълните на Първоелементите. Съществува положителен Вакуум (421), отрицателен Вакуум (124) и пълен Вакуум (545). Вакуумът е поддръжник на явлението ЖИВОТ.

Вакуумът е бил открит само преди няколко години от официалната наука и днес е със сигурност едно от най-изучаваните явления…Това откритие не е направено от физици, а от астрофизици....


Вълната Тюрен

 

Това е една много специална вълна, която се задейства от комплект от няколко едновременно присъстващи вълни. Състои се от: хоризонтални положителни, вертикални положителни, Инфра и Ултра вълни, от вълните на Вакуума, на естествената благотворна Радиоактивност, от вълните на EL.D, от тези на Светлината и от 44 –те първоелемента на човешкото тяло. Има изключителната характеристика винаги да разпространява вълна с дължина 8 м. Съществува в природата, но само в някои ситуации. Съществува във всички катализатори Тюрен !!! Открива я Тюрен, не е имала име, защото не е била позната и така я нарича: Вълната на Тюрен.

 

Законът на Подобните

 

Касае се за закон, според който подобните реалности (видими или невидими, малки или по-големи, най-вече вибраторни) комуникират помежду си, привличат се, за да се слеят една в друга. На практика: бялото привлича бяло, а черното - черно и т.н. Някои явления във времената, в които той е живял, все още не са били познати и така Тюрен нарича този закон: Закон на Подобните. Впоследствие Научната общност е предпочела да използва израза Закон на хармоничните резонанси или Закон на индукцията. Ние се питаме какво общо има това с нас и с вашия живот ?  Ето какъв е отговорът:

Ако нашето тяло има ниска вибрация (тоест под 8 м.) тялото привлича към себе си постоянно сходни вибрации, тоест ниски вибрации и това ще попречи да се придобие Здраве. Ако тялото е засегнато от болест , то непрекъснато привлича от някъде от универсума (където има такива) сходни на самата болест вълни и така, независимо от лекарствата и от лечението, излекуването остава един непостижим мираж. Това е начинът, по който работи.... Когато се взимат лекарства, ако са правилните, вибрацията на тялото трябва да се повиши – дължината на вълните трябва да достигне 8 м. само така тялото НЕ привлича повече вълните на сходната болест , както и други вълни.

Очевидно, би следвало да се заемем с това да накараме цялото тяло да вибрира перфектно на вълна 8м., най-вече за да влезем в резонанс с вибрациите на 8 м. и оттам с вълните и реалностите, които укрепват здравословното състояние и носят добро разположение.

 

Възможност да бъдат "изтрити" наследствените увреждания

 

Бащата на медицината Хипократ, през 450 пр.Хр. казва, че човекът още с раждането си започва да се самоубива !?!

Със сигурност никой няма това намерение, поне не и съзнателно, но нещо вярно има и в това.

Явлението е реално и Тюрен го обяснява така:

'Съществуват, без да ги виждаме, едно безкрайно количество врагове - вътрешни и външни, които, под формата на вибрация, увреждат "здравето". Тюрен посвещава цялото си съществуване в търсене на причините и лечение. Положеният от него труд е огромен.

От раждането и завинаги, заедно с всички данни (ДНК) и информацията, касаеща нашата структурна и функционална цялост ние вече носим т.нар. наследствени увреждания. На практика това е "паметта" за болестите, от които са страдали нашите предшественици, които ние наследяваме от нашите родители, баби и дядовци, прабаби и прадядовци и т.н. Те са за нас вид предразположение да страдаме от същите заболявания. Когато чуете да се говори за "фамилна обремененост", имайте предвид, че специалистите се позовават именно на здравословната хронология на нашата фамилия, от която, заедно с добрите неща, ние наследяваме и лошите ! Едно такова предразположение може да остане за цял живот спящо, но може и да се събуди и да причини различните болести.

Във всеки случай за нашето вибриращо тяло, вълните на Наследствените увреждания са една много лоша вибрация, която ние носим с нас във всеки един момент през целия ни живот; едно скрито и неприятно присъствие, което ни пречи да постигнем оптимална вибрация, необходима за да имаме едно истинско Здраве!

Почти всички при раждането си носим в себе си завинаги този ужасен товар, само едно дете на няколко хиляди - казват, се ражда без него!

Тюрен е открил начин за заличаването им… не намирате ли това за прекрасно ? За да ги заличим завинаги е достатъчно в течение на два месеца да се използва специалният Катализатор "Heredites" !

Който желае да се възпроизведе, трябва да помисли за това по-рано и ако говори за "Любов" към децата и към собствените деца, да започне с това да НЕ им "подарявасвоите недостатъци!

 

Добрата Радиоактивност, която "дава живот"

По принцип когато чуем да се говори за Радиоактивност, се плашим. Така е, защото около Чернобил станахме свидетели на един тип Радиоактивност, която е много силна и с висока гъстота, едно много вредно лъчение за деликатните жизнени системи на живите същества.

Тюрен, все така воден от задълбочено търсене на мистериите на Живота, открива един вид естествена Радиоактивност, разбира се, имаща много нисък интензитет, която освен че е "добра" в абсолютен смисъл, е също така и необходима за живота на тялото. Той е доказал, че във всяко човешко тяло има 5 радиоактивни точки:

 • една зад тила

 • една съответстваща на тироидната жлеза

 • две на нивото на кръста (над бъбреците)

 • една на ниво пубис

Когато естествената Радиоактивност в тези точки спадне, засегнатите органи и тези в близост до тях се разболяват. Анализи ни позволяват да наблюдаваме как простатата навлиза в криза, когато спадне радиоактивността в зоната на пубиса, тироидната жлеза не функционира правилно, защото се е променила Радиоактивността в тази зона и т.н.

Любопитно да се знае, че сперматозоидът опложда яйцеклетката, само ако там се е формирала вълната на естествената Радиоактивност ! (не забравяйте, че Па-Куа на Тюрен излъчва вълната на естествената Радиоактивност на дължина 8 м. Тоест струва си да го положим върху тези горепосочени 5 точки на тялото …. за да ги подсилим).

Катализаторите на Тюрен се нуждаят от естествената добра Радиоактивност, за да функционират, естествено при дължина на вълната 8 м. …

 

Една специфична техника за откриване и измерване "от разстояние" на вълните, излъчвани от места и от всички живи тела

 

Това е една друга невероятна "находка" на Тюрен, невероятна само на пръв поглед, защото, ако добре помислим тя е напълно логична и проста. Вие сте разбрали от биографията му колко мини, тоест подземни залежи и колко извори Тюрен е открил по света и то винаги без да се е отдалечавал от работното си място. Открити в записките му да казва: че не обича никак обиколките по пустини, планини и недостъпни места.... "Много е мръсно" казваше и предпочиташе да провежда изследванията си удобно настанен в кабинета си. 

Знаете ли как ?

Вече беше направил различни открития в областта на вълните и на Законите, които ги управляват и беше се научил да използва резултатите, прилагайки ги към различни дейности.

В един такъв случай е успял да му помогне Законът за Подобните, съгласно който, две реалности, които вибрират по същия начин, се свързват автоматично, поради което същите вибрации, присъстващи в едната, присъстват и в другата и в отразената вълна, която непрекъснато протича между двете. Да видим:

Една от двете реалности се състои от физическото място, което се проучва, без значение къде е разположено на Планетата, но как да стигнем до втората ? Втората е можела да се състои от карта, която така добре представя самото място , че в нея се проявява сходния му обект. Картата обаче сама по себе си не е била достатъчна , макар и вярно представяща мястото не е вибрирала достатъчно, за да влезе в индукция с истинското място за проучване.

Нужно му е било някакво техническо приспособление, за да активизира картата и да задейства Закона на Подобните между мястото и представящата го карта.

Тук на помощ му идват откритията на Тюрен около естествената Радиоактивност (при 8 м.). Разработва специален инструмент и ето, че всички вълни присъстващи на реалното място са могли да бъдат обозначени на самата карта.

Нищо невероятно или магическо. Той просто е използвал същите закони, които позволяват Трансмисията на вълни на разстояние, безжично.

Върху масата на своя кабинет с помощта на специални инструменти за измерване и богат набор от мостри на специфични вълни (свидетели) на минерали, вода, скъпоценни камъни, кристални структури, газ, цветове, неутрини, неутрони, инфра и ултра вълни и др., за него е било възможно да осъществи всички изследвания, с които се е прочул. Ние и днес използваме същата техника.

 

ТЕХНИКЪТ ТЮРЕН ИЗПОЛЗВА МЕТОДА, ЗА ДА  ОТКРИЕ, СЕЛЕКЦИОНИРА И АНАЛИЗИРА.....

НАЙ-ВЕЧЕ ВЪЛНИТЕ С МНОГО НИСЪК ИНТЕНЗИТЕТ

 

Когато методът Тюрен анализира и измерва, той не прави анализ на материята (тъканта), а на вълните на електромагнитното тяло, тоест онази структура, която генерира и поддържа тъканта. .Анализите, направени от техника Тюрен не се правят с инвазивни системи, не се навлиза в тялото, не се преминава през него със специфични лъчи, а то бива изучавано с една абсолютно интелигентна и щадяща система: тялото на човек вибрира непрекъснато и поради това разпространява - разнася около себе си всички вълни излъчвани от всяка една негова клетка, това вече е ясно за нас. Методът, със своите инструменти, събира отвън вълните, които тялото предава, анализира ги, разпознава тяхната идентичност, подрежда ги и ги измерва. По същество, както това се случва с рентгена, Методът Тюрен не прави нищо друго, "освен да изслушва" !

Впоследствие, след като са разпознати неправилните (разместили фазите си) вълни, те могат да бъдат нормализирани (да се коригират фазите им), използвайки специалните вълни на Катализаторите.

За анализ на места: Използваната днес техника за замерване на вълни в околната среда (използван също от гео-биолози, архитекти и т.н.) прибягва до използването на електронни и електрически апарати, които за съжаление, поради неадекватността на инструментите си, откриват само вълните с висок интензитет, не откриват по-фините от тях (които са и най-опасни!). Така се правят заключения, че една среда е благоприятна, когато тя всъщност може и да не е такава! Тези господа нямат вярна представа за вълните и са тежко подвижни, като слонове... за да се усети шумоленето на гората, не може да се влезе в нея с трактор!

Инженер Тюрен обаче е разработил един тънко устроен набор от инструменти, имащ способността да открива всякакъв тип вълни и, най-вече, да разпознава каква информация те пренасят!

Цялата среда около нас е замърсена с повече или по-малко вредни вълни, дори само заради това, че навсякъде има електрически ток. Електрическият ток разпространява в помещенията много опасни вълни, които причиняват и много тежки заболявания… Тюрен (през 1925) е написал: колкото повече е електрифициран светът, толкова повече ще има левкемии и др. Никой не го е послушал и днес ние констатираме, че е бил прав!

После има и вълни идващи от подпочвените слоеве и не само тези, изброени от Хартман - Кюре. В смисъл: някои минерали и някои изменения на магнитното поле от дълбините на Земята. Всички вълни вървят отдолу нагоре и следователно, например в случая с леглото, те преминават през леглото и през спящия на него човек и ако те са вредни човекът навлиза малко по-малко в едно ускорено дегенеративно състояние и може да се разболее !!!

Разбира се един Техник обучен по метода на Тюрен, който е добре подготвен и специалист, използвайки неизменно специфичното оборудване създадено от Тюрен, може да различи и да разчете правилно характеристиките на вибрациите в дадена зона или даден терен и среда, и т.н., идентифицирайки нейния положителен или отрицателен характер....

 

                                    3-ТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ТЕЖКИ ВОДИ

 

Тюрен открива "Тежките води" и ги нарича така, защото, вместо да имат вълна еднаква с тази на обикновената вода (H2O), те имат друга съответстваща на друга формула: H4O.- Забелязва,че всички Термални или Минерални води следват същия Закон: не H2, а H4 .След това сравнява всяка термална (минерална) вода със 7 универсални групи на вълна и забелязва, че всяка една влиза в резонанс (тоест прилага Закона за Подобните) само с една - единствена група и само с един - единствен цвят от Спектъра, поради което получаваме: H4O ИНДИГО -H4O2 СИНЬО -H4O4 ЗЕЛЕНО -H4O8 ЖЪЛТО -H4O16 ОРАНЖЕВО -H4O32 ЧЕРВЕНО.

Съществува и седми вид (която той нарича ЗЕЛЕНА ВОДА) , която резонира с БЯЛОТО и която се състои от сумата от всички 6 други вибрации; много е рядка – намира се само в дълбините на някои ледници или в листата на вечнозелените растения. (За някого може да е интересно да знае, че водата извираща от изворите в Лурд е ЗЕЛЕНА ВОДА).

Обикновената вода (тази от чешмата) е Н2О и резонира с ВИОЛЕТОВИЯ цвят. Това откритие придобива особено значение, когато продължавайки изследванията си върху човека той забелязва, че във всеки човек - много вероятно в ДНК – са записани още от раждането три  (и само три) формули на вълни от типа H4O !!! Това съответствие е любопитно за него и той задълбочава изследванията си докато открива,че:

 •           Докато човекът приема минерална вода, чиято формула съответства на някоя от "трите индивидуални формули", всичко е наред, и най-вече помага на болни от ревматизъм и артрит.

 • Но ако човекът приема минерална вода, чиято формула НЕ съответства на някоя от неговите три лични, това е катастрофално. Тюрен ни предупреждава,  че това може да бъде скрита причина и за много тежки заболявания, а всички знаем какво има той предвид, казвайки "тежки".

В онези години минералната вода не е била ежедневно консумирана. В краен случай по темата се е говорело при балнеолечение .

Днес обаче можем да ахнем, навсякъде и ежедневно се пие само минерална вода. Ако става въпрос за семейство от трима или повече човека много се съмняваме, че една и съща минерална вода може да бъде "съвместима" и "точната" за всички членове на семейството !!!

 

 ЯВЛЕНИЕТО АКТИВИРАНЕ И ЗАРАЖДАНЕ НА ЖИВОТА В ТЯЛОТО

 

 Освен съществуването на Жизнената Храна (Жизнена енергия) и преди да преминем към онова, което е "под" клетките - тъканите – органите и т.н., е важно да направим проверка на една значима функция: не всички знаят,ч е човешкото същество съществува и продължава да живее благодарение на един прецизен и постоянен ритъм, който трепти между Вълната на Живота и Вълната на Смъртта, които несъмнено са единствените две фундаментални РЕАЛНОСТИ на нашето съществуване.

Човешкото тяло се състои от КЛЕТКИ и от ВАКУУМ, които вибрират в едно непрекъснато движение в една "колоидна среда". Всеки орган е следователно движение на клетки имащи обикновено постоянна честота. Човешкият организъм съдържа аерозолите на 44 Първоелемента, измежду онези, които са подредени в Периодичната система на Менделеевата таблица 44, включително с номера 93, 94, 95, 96, 97 – наричани транс - уранови елементи, тъй като те разполагат с осттатък на урана (който е с номер 92). Всички тези специфични Първоелементи (метали, редки газове, металоиди) имат оригинална хармонична вълна с дължина 8 м. (= 30,0000032 метра) и докато те поддържат тази си характеристика гарантират здраве вътре в човешкото тяло.

Човешкото тяло е една АНТЕНА: получава и предава вълни непрекъснато и през целия живот.

Определяни са като "врагове" (външни или вътрешни) всички онези вълни, чиито дължини са под 8м., например: вълните на Наследствените увреждания, на животинските Паразити, на микробите и на патогенните бактерии, на болестите, на храните (които не са обеззаразени), на вредните вълни от подпочвените слоеве и изкуствените или естествени вълни от околния свят и т.н. Наистина е правилно да бъдат наречени "врагове", тъй като техните вълни с дължина под 8 м. създават повишаване на вибрационната честота на клетките и, нарушавайки тяхното ритмично равновесие на вибрация, снижават вълната им под 8 м. (атентат срещу здравословното състояние).

И обратно хранителните продукти, лекарствата или вълните от околния свят с дължина 8 м. са "благотворни и благоприятни" , тъй като се стремят да задържат или да сведат дължината на вълната на клетките до 8 м. : Истинското здраве и цялостното оздравяване имат точно 8 м. Дължина.

 

ЯВЛЕНИЕТО "ЖИВОТ"  В НЕГОВОТО ФИЗИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ

 

Животът във физическото човешко тяло е едно явление на АТОМНА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ,  отлично регулирана, водеща началото си от продълговатия мозък, където се констатира наличието на вълни на Транс - урановите Първоелементи: 97 в горната част, под него 96, след това 95, след него 94 и под него 93 наложени един над друг във формата на пет хоризонтални еднакви ленти. Всички тези вълни са кондензирани в двете "долни мозъчни крачета".

За да може да се предприеме и поддържа правилното изпълнение на АТОМНАТА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ (онова, което дава Живот), човешкото тяло има нужда да поддържа 8-метрова дължина на вълната на своите 44 Първоелемента, които се намират в тялото в КОЛОИДНО СЪСТОЯНИЕ.  Когато всички тези елементи вибрират при 8 м., тялото може лесно да ги асимилира, включително от атмосферата около нас, в която те присъстват във форма на аерозол (от книгите: 1° 2° 3° на Тюрен – издавани още през 1932).

Инж. Тюрен е открил начин да "измерва" (във всеки един момент) състоянието, в което се намира тялото на човек изправен пред горепосоченото състояние на Живот - Смърт, тоест по какъв начин е активно в него ЯВЛЕНИЕТО ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ.

Разпространяваните при това явление вълни навлизат в една резонанса скала, чиито вибрации съвпадат със скалата на Честотите в границите от Инфра - Бяло до Инфра - Черно.

С постепенното изкривяване на явлението Дезинтеграция – тоест отива се към смъртта – вълната излъчвана при снижаването постепенно резонира в хармония с различните цветове, преминавайки през:

Инфра - Бяло / Инфра - Черно = отлично функционално състояние на явлението ЖИВОТ ЗДРАВЕ

Когато вълната снижава вибрацията си преминавайки през Инфра - Бяло, Бяло, Ултравиолетово, Индиго, Синьо, Зелено, Жълто, Оранжево това означава, че няма повече здраве и колкото повече се доближава до Червено, Инфра - Червено, Черно,  толкова по-близка е Смъртта .   В Инфра - Черното е смъртта на органичното тяло.

 

 

Забележка:  Когато вълната на човек съвпада с Червеното това означава, че тялото му умира и не може да бъде вече върнато към живота.

Това измерване се извършва с един специален инструмент, който Тюрен е създал и е нарекъл ‘‘ЗОДИАК‘‘.

При извършването на този преглед е забелязано доколко в едно жилище има  "вредни вълни" (внимание, защото ако в жиците на вашия дом тече електрически ток, той е вреден  !) това влияе на хората, които живеят в него и със всяка изминала нощ се снижава Вълната на Зодиака, благоприятствайки дегенерацията на тялото.

Така се обяснява защо, преди каквато и да е интервенция върху човекатрябва да се види състоянието на Вълните на жилището.

В този контекст се смята, че храните също (например), но и лекарствата, лечението НЕ могат да бъдат действително ефективни и полезни, ако се живее в жилище имащо вредни вълни. Отделно от факта, че и те НЕ са никога в добра вибрация (защото са опаразитени от вредни вълни и/или произведени в места с нездравословни вълни).

 

Има и друга причина, поради която при измерване този вид Вълни могат да се окажат извън фаза: става въпрос за нещо като обеднявания или изчерпване на мозъчните органи (много срещано днес състояние); нека имаме предвид и , че много създания идват на бял свят вече обременени с такива липси. В таблиците за тези случаи препоръчваме използването на Катализатор NUTRIVIT.