КАТАЛИЗАТОРИ MOMOS 

 ДРУГИ

 

 

 Катализаторите ТЮРЕН  и тяхната функция на "КАТАЛИЗА"

 

 

Тюрен Kатализаторите Momos - не трябва да се използват за лекуването на специфични заболявания(те не са проектирани за това). Те са за превенция на заболявания, като неутрализират всички вътрешни и външни токсични ефекти, на които е изложено човешкото тяло; те хигиенизират електромагнетичната структура на организма, от която директно зависят здравето и болестите на тялото. Те ви помагат да избягвате заболяванията и на всичко отгоре способстват на тялото да подобри капацитета си към по-здравословен живот.

 

Това е основното за Тюрен - ПРЕВЕНЦИЯТА

Катализаторите Тюрен не са излъчватели, но са „вълнови катализатори“…

Абсолютно всеки катализатор привлича от Етера вълните на които е настроен и програмиран за полза към тялото или обкръжението. При липса на интервенция, катализатора запазва действието си много дълго време.

 

 

Oсновни правила

Всички катализатори са активни САМО когато са изправени/перпендикулярни на земята.

 

    

 

 

В тази позиция те работят постоянно - ден и нощ Ако по една или друга причина тяхната вибрация към средата бъде променена или вибрациите на тялото, те автоматично спират да функционират, но въпреки това НЕ СЪЩЕСТВУВА НИКАКЪВ РИСК ИЛИ ЗДРАВОСЛОВНА ОПАСНОСТ КЪМ НИКОГО!

 

 

Те НЕ МОГАТ да работят ако са сложени върху мебели със затворени чекмеджета или затворени кутии. Ако искате да са активни - отворете чекмеджетата.

   

 

 

Те ще бъдат деактивирани за винаги, ако бъдат допрени един до друг или краищата им се докоснат !

 

 

Те ще бъдат деактивирани за винаги, ако бъдат потопени във вода !  

 

 

Те ще бъдат деактивирани за винаги, ако бъде нарушена целостта им !   

 

 

В случай на необходимост Катализаторите за среда могат да бъдат преместени от една къща в друга(имайте в пред вид това, ако планувате да отидете на почивка или често пътувате).     

 

 

Ако вече имате защитен дом с Катализатор за среда с наименование EU, EU Electric и ATS FieldВие можете да използвате същите тези Катализатори, държейки ги изправени във вашите ръце по същият начин по който работите с другите катализатори за лична употреба - във връзка с изчистването на тялото от ЛОШИТЕ вълни, които сте абсорбирали и са останали през времето.

  

 

Катализаторите за лична употреба могат да бъдат предоставяни и на други лица безпроблемно.

Моля, погледнете на страницата www.momosturenne.it за изчерпателната листа на всички Катализатори за лична нужда и за обкръжаваща среда, както и за повече информация за тяхната функция и употреба.

  

 

 

Когато не се използват, Катализаторите трябва да се съхраняват легнали в хоризонтално положение ориентирани с основата им към Запад, един до друг, а ако са много, могат да бъдат защипани с ластик.

Ако няма нарушение на целостта, могат да бъдат съхранявани ползвани с години.

 

 

Катализаторите са резултат на 80-годишен труд и проучвания в областта на отношенията между здраве и електромагнетизъмОсновният принцип, на който те се базират, е от физически тип и се състои ot излъчване на специфични лъчения, които произвеждат в околната среда и в организма положителни изменения от биофизичен характер.

В един отделен Катализатор  могат да присъстват множество магнитни полета с ниска интензивност, организирани във вълнови комплекси, които са програмирани с различна цел.  

Катализаторите Тюрен, благодарение на тяхното характерно радио-магнитно излъчване на вълни с регулярна честота, засега са единствените инструменти, които са способни да предоставят на организма вълни, които възстановяват нормалната вибрация на тялото и на истинското Здраве.

 

Тюрен твърди (от книга VIII° стр94-95-96):

Материята не е, както се е вярвало дълго време, агломерат от ‘‘атомна пълнота‘‘. В нито един случай тази‘‘атомна пълнота‘‘ не съществува в това, което най-общо се нарича материя. Материята не е ‘‘друго‘‘ освен:   ВЪЛНИ и АТОМНА ПРАЗНОТАВсичко живо вибрира и постоянно се дезинтегрира. Това се случва и на Човешкото същество, на животното, на растението, на минерала.

Вредната вълна, която винаги има дължина по-къса от измерената от мен мярка и която показва и определя здравословното състояние, поразява и дестабилизира  правилността на вибрациите само на една клетка. Тази клетка предизвиква същото явление в съседната, двете се привличат и стават едно цяло: дали са началото на явлението флокулация която ще се развие по същия начин привличайки други клеткиОще веднъж се проверява дали едно химическо явление може да бъде причинено от физическо. Аз съм убеден и сигурен, че така както тези взаимодействия на вълните произвеждат отрицателен ефект, същите те могат да бъдат използвани, за да произведат положителен ефект.  

 

Една вредна вълна е нанесла щета Е добре, с друга вълна, но този път положителна (нарочно програмирана), ще я поправим.

Ако дължината на вълната достигне 8 метратя повече не може да вреди: неутрализирана е !

 

 

Тази графика илюстрира гореописаната ситуацияедна вредна вълна (L=7,50) над която се наслагва корективна със същата височина, но с L=13,50така, че да достигнем удължаване до 8 м  на вълната (преди 7,50) като тя сега не е вредна.

Вълните не могат да бъдат "премахнати", но могат да бъдат обезопасени, тоест "неутрализирани…"

Ние на практика можем да променим "документа за самоличност"  на "смъртоносните" вредни вълни.  Можем да ги "трансформираме" така, че да не убиват повече. Това е чудото Тюрен, това е нещото, което ние правим.

Вълните, които убиват, не бидейки вече вътре и около нас, животът с гаранция ще бъде по-дълъг и по-добър!

Не трябва да се "обясняват  вредните вълни"Това е един вид знание, което не е нужно – дори напротив, то вреди!

Действието, което е конкретно полезно, е тяхното "трансформиране".

 

За тази цел и с тази функция се зараждат Катализаторите на ТюренТе активират механизми, които отвеждат всички вибрации до правилната честота от 8 м., получавайки така:  

      (посредством явлението индукция и "катализа"събиране на вълни, сили, "формии информация"елементи", които липсват и които са необходими за здравето ( за всеки съгласно програмата, за която има настройкаи

      постигат "неутрализиране" на всички т.нар. "вредни вълни" чрез свеждането на дължината на вълната до правилните 8 м.  

ВАЖНО: Горепосочените явления и механизми са активни и важат както за околния свят, така и за човешкото тяло.

 

(Директно от книга VIII° стр. 88 на Тюрен)

Нарича се катализатор уред, поставен между две  'реалности' (тела и вълни), които не реагират един спрямо друг, само  присъствието им  позволява двете да влизат в резонанс помежду си и да обменят реципрочно информация. По време на  цялото действие Катализаторът остава непокътнат, неговите сили, неговото тегло, информацията, която носи и т.н.: остава такъв какъвто е.  Нашите катализатори вибрират без да губят от теглото си, поради което позволяват само катализиращото си действие, никога не се изчерпват, не подлежат на промяна и траят неопределено дълго време.

 

БЕЛЕЖКА: Веднъж завършени, Катализатори не губят информацията, която носят и ефективността сиТова означава, че те не се повлияват и изменят от нищослънчеви лъчи или други от друг тип (Х-лъчи, йонизиращо лъчениеи т.н..), скенер, метал-детектор, магнити, електрически източнициметали с какъвто и да е характер и т.н. , и т,н.... Евентуално, и това е интересно, Катализаторите  са тези, които влияят на всичко останало ! Те се "разреждат и се унищожаватсамоако бъдат намокрени, ако бъдат деформирани структурно, ако  техните краища останат в контакт (дори за няколко минути) с краищата на друг Катализатор, ако праховете бъдат отворени и изложени на въздействието на околната среда и в момента, в който  се прави опит за СВАЛЯНЕ и КОПИРАНЕ на "посланията и на информацията", съдържаща се в Катализатора: при задействане на операцията, посланията се ‚‘разпадат‘‘ и  Катализатора вече не служи за нищо.

 

Програмирани са с "вълни с регулярна честота" по принцип вълни от метали в колоидно състояние, но също и на някои "специални " форми.

Те са Катализатори дотолкова, доколкото благоприятстват явлението "Катализа" разполагат се между човешкото тяло и околната среда (ЕТЕР) където, в състояние на "колоидален АЕРОЗОЛ" (тоест в най-здравата си форма), присъстват всички атомни Първоелементи (сред които също "44"  формиращи структурата на човешкото тяло и от които се нуждаем: например - хелий, въглерод, азот, флор, неон, натрий, магнезий и т.н. ).

Държани в ръка те променят вибрацията на нашето тяло (която нормално е неправилнаи я трансформират в същата вибрация на Първоелементите или на "енергийните форми", от които ние се нуждаем. На това ниво, всички и всичко вибрирайки по същия начин, чрез индукция се проверява явлението катализа.

Всички тези реалности, които ни липсват или от които изпитваме недостиг и за които специално е програмиран Катализаторът, биват "привлечени" вътре в нашия организъм, естествено под форма на "вълна", но с предназначение във времето  да се превръщат в материя.  

 

При всички случаи, освен специфичната информация заключена в различните Катализатори (El.D.PARAEAU VERTE, и др.всички възстановяват в тялото правилния "цикъл на трептенена клеткитетова е един важен факт, защото когато цикълът е разстроен, той предизвиква флокулация и следователно смърт за клетките.

Да се опитаме да видим с очите на въображението как функционира  " катализата".

Върху графиката сме посочили човек с вълни по-къси от 8 м., замърсен с вредни вълни, с Аура около него самия, която е замърсена също.

В и около него има символично обозначени във форма на балончета, реалности, от които човекът се нуждае, за да живее в добро здраве (биха могли да бъдат Елементи като Магнезия и Калия и т.н., или пък специални вълнови форми, като тези на El.D. или други). 

Да кажем,че по-големите балончета са с вълни от 8 м. , а по-малките с по-къси вълни.

Стрелкичките показват веднага,че малките вътрешни балончета (вълни с дължина до 8м.са в резонанс, тоест в "индукция" с подобните на тях, разположени извън тялото (без значение на какво разстояние). Поради вече добитите от вас знания, вероятно сте усетили, че човекът на тази рисунка  привлича към себе си САМО формите/вълните с дължина под 8 м., със сигурност неполезни за здравето, а напротив, водещи със всеки изминал ден до общо увреждане. Откъде и как да започнем една операция по  "подреждане" ?

Най-напред от АуратаЧистата и силна аура защитава от външните вредни влияния, по някакъв начин възпрепятства това неприятно явление на индукция с "малките балончета" и след това, малко по-малко изпраща добри вибрации и към вътрешността на тялото. (Катализатор LUXOR е подходящ за тази цел).

 

 

Внимание какво се случва сега:

Човекът е взел в ръка Катализатор (El.D, или Магнезий или Калий и т.н.). Катализаторът със своите "програмииндуцира "малките балончета" (да си представим, че са El.D или Магнезий или Калий, и т.н.), които са вътре в тялото и вибрират на 8 м. (което повишава тяхната дължина на вълната)....

 


 

 

Както се вижда и на рисункатавътрешните "балончета", които преди това са били малки, са се уголемили като тези навън, за които казахме, че са с вълни от 8 м. и се е прекъснала индукцията с формите с по-ниска вълна!

Сега какво се случва?

Катализаторът е активизирал явлението катализа, благодарение на което големите "вътрешни балончета, влезли в резонанс, следователно в индукцияпо закона на Подобнитезаедно с подобните на тях извън тялотопривличат в тялото "големите балончета", които му липсват (El.D или Магнезий или Калий и т.н..)..

 

PC&NET and Video Guard - Те улавят вредните и пагубни радиационни излъчвания от течните кристали в дисплеите на електронните устройства. Те трябва да се поставят изправени пред монитора или дисплея, винаги между устройството и ползвателя.

 

 

Явлението се произвежда в следващите няколко минути и това продължава до момента, в който тялото ще се е "наситило".

 

На този етап, както е видно и на рисунката, всички процеси се прекратяватКатализаторът, макар и да остава в ръката, за момента няма повече никаква функция. Ако обаче, поради някаква причина (а те са много възможни),"вътрешните балончета" трябва да се смалят, процесът отново се подновява.

Всичко това се случва, ако вече в тялото има някои реалности, които са недостигащи или дисонансни, но истинската специална задача на Катализаторите Тюрен се състои в "привличанев тялото на реалности, които в него изцяло липсват 

И това се случва по силата на  програмираните и регистрирани  в тях "ПОСЛАНИЯ".

 

 

Например: На лицето изцяло "липсва" някакво нещо (за удобство отбелязано в червено на чертежа). Да поставим в ръката му Катализатор с червен цвят, програмиран, за да привлече сходни вълни, но с дължина 8 м…. След няколко минути вълната на червеното се образува в тялото…

След няколко минути ощесе появяват отдалеч елементи, подобни вече на 8 м....

 

...и след обичайните 15-20 минутието, че тези елементи биват привлечени в тялото, до пълно насищане. След това явлението спира.

 

 

ТОВА Е ИСТИНСКАТА "ВЪЛНОВА КАТАЛИЗА‘‘ НА ТЮРЕН.

 

 

Text Box:


Как са направени катализаторите ?

 

Фигурата показва разрез на Катализатор изобретен от Тюрен в началото на 1900 и начинът на неговото изпълнение сега.

1) диа-магнитен контейнер, който обикновено е от дърво или от картон.

Формата и размерите му са фиксирани и не трябва да бъдат променяни.

2)   тънка и деликатна обвивка, в която са поместени:

3) различни видове инертен прах, в който е била регистрирана специфична "информация" и съответните програми.  

Размери- Персонални Катализатори mm. 70 21

        Катализатори  за околния свят mm. 85 30

Нищо друго не се съдържа вътре, освен описаното по-горе.

 

ВниманиеОколо темата  се носят 'фантасмагорични и некоректни слухове', според които в Катализаторите имало флакони, които в една или в друга степен са заредени с радиоактивни източници. Това е абсолютно невярно! Катализаторът се активизира от същите Физически закони, които управляват и Планетата Земя.

 

‘‘Регистрираната‘‘ в Катализатора информация  се появява в полето, само ако е "активна". Те имат полярност, ето защо трябва да се използват като се запази етикета в долната част, така че да може да бъде четлив. Не е необходимо да си отпочиват в периода между две приложения: достатъчно е да се оставят в легнало положение и да се изправят отново.

БЕЛЕЖКА: Силата на "линиите на полето" , които биват излъчвани от Катализаторите(онова, което хората наричат неподходящо "енергия"е много слабапо-слаба от силата излъчвана от едно зелено листотоку-що откъснато от дървотоНякои хора твърдят,че я усещатдруги казват, че им пречитова винаги ни е изненадвало, най-вече когато се сетим, че тези същите хора стоят с часове пред телевизора или държат в ръка клетъчен телефон,  без да "съобщаватза някакво смущение или "усещане"…!?!

Всички Катализатори могат да бъдат използвани както през деня, така и през нощта, без разлика.

 

КАК СЕ УПРАВЛЯВАТ, КОГАТО ДЕЙСТВАТ ВЪРХУ ЧОВЕКА

 

СЪЩЕСТВУВАТ 4 НАЧИНА (С РАЗЛИЧЕН ЕФЕКТ), ЗА ДА МОЖЕ ТЯЛОТО ДА ПОПАДНЕ ПОД БЛАГОТВОРНОТО  ИМ ВЛИЯНИЕ:

 

1° ДА СЕ НОСЯТ ‘‘КАТО КОЛИЕ‘‘ (винаги и само отпред в центъраОкачени на специална якичка, се носят тези Катализатори, които имат функцията да "информират" Аурата, за да я структурират по най-добрия възможен начин, така, че да бъде защитен щит спрямо вредните вълни извън човека, вредни вълни, с които средата наоколо е винаги наситена.

Процесът е винаги каталитиченТой кара Аурата да вибрира, като тя след това "привлича" онова, което и е нужно, за да укрепне. При насищане, явлението се прекратява.

Бележка – Силно се препоръчва тези Катализатори да се използват и в ръката, поне  за период от 15-20 минути на ден, ако преди това не е било възможно, това може да става и в края на деня.  

Бележка B – Носейки го в това положениетялото вътре НЕ се ползва от специфичното му благотворно влияние. Ако искате това да се случи, трябва да държите Катализатора в ръката си.  

Бележка – Докато носите защитен Катализатор във вид на колие, можете едновременно да използвате друг  в ръката.

2° ДА СЕ ДЪРЖАТ В РЪКАТА 

 

Моите Катализатори (казва ТюренФУНКЦИОНИРАТ САМО, АКО СА ПОСТАВЕНИ ВЕРТИКАЛНО, поради което обикновено се държат във вертикално положение в ръката (без значение лява или дясна), тяхната много слаба вибрация въздейства върху  издатините на тенара и хипотенара (муслулни издатини в основата на палеца), които играят роля на истински естествени кондензатори 

По този начин "информацията" съдържаща се в Катализатора се подава към Продълговатия мозък ( в основата на малкия мозък )откъдето след това чрез  Симпатичната нервна система, се разпространява по целия организъм и за време от 8-10 минути до "включване на индукцията и оттам на катализата"която ще се изпълни за друг период от 8-10 минути( посоченото време не е абсолютно, ако човек има време, е по-добре да задържи по-дълго).

     3° ОПРЯНИ ВЪРХУ ‘‘СПЕЦИФИЧНИ МЕСТА‘‘ НА ТЯЛОТО

Всички персонални Катализатори могат да бъдат приложени върху точки на тялото. В този случай лицето трябва да остане в легнало положение. (по-добре е главата да е на Север, но не е задължително). Някои Катализатори от типа на Luxor, Seven Rays, Eos, Divine Star, Mir, Miracle, Zora, Rizir, Rigencor или Harmony, Astralis, имат предпочитания към точките съответстващи на основните Чакри (върхът на главата, на челото между очите, гърлото, гръдната кост, два пръста над пъпа, два пръста под пъпа, пубиса); други, опрени върху точки или ‘‘зони‘‘ на тялото, които изискват ‘‘почистване‘‘ поради замърсеността си с вредни вълни или различни токсини.  В тези случаи, в зависимост от конкретните обстоятелства се предпочитат:   Lympho Cleaner, El.D., Ultra Detox, Para, Lieos, Ran, Rejuvenation, Vitasan, Eau Verte, Mir, Miracle, Zora.

Нужно е старание Катализаторите да бъдат държани в ИЗПРАВЕНО положение (което не е много трудно) и да не се бърза. Колкото по-дълго се прилагат, толкова по-добре е, още повече че не се познава реалната "консистенция" на проблема и начините за дезинтегриране  на вредностите на място. Да се повтаря операцията неколкократно на ден в течение на няколко дни може да донесе само ползи. И в този случай, както във всеки един, при който се използват Катализаторите, няма РИСК от ПРЕКАЛЯВАНЕ, тъй като, поради не настъпването на истинско облъчване, а се активизира механизъм на Катализа, веднага след като вълната се насити, вълновият процес се прекратява сам !

 

 ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗЪМ НА "ДИСТАНЦИОННО ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЛНИ"
ВНИМАНИЕВсичко, което е казано в този параграф, е валидно и ефективно САМО ако се използват  патентовани по метода на Тюрен уреди.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този вид използване на вълните на Катализаторите ТюренНЕ замества използването им в "ръката". НЕ е толкова ефективно, колкото директното полагане на Катализатора: може да бъде използвано в интервалите между една или друга директна апликация,по думите на Тюрен - едновременно.

 

Да продължим нататък, нека прочетем отново следните бележки, взети от трудовете на Тюрен  

 

"ЧОВЕКЪТ АНТЕНА"

Нервната система, разпространяваща се по цялото тяло благодарение на гъста мрежа от възли и нервни влакна, обвива и изцяло прониква в нашите органи – вътрешни и външни чрез компактна и обширна електро-химична мрежа.

Тази "мрежаотговаря за всички наши усещания, които в голямата си част се дължат на източници от Електро-магнитен тип (топлина, светлина, звук, вибрации, вълни и др.).

Цялата входяща информация се подава към централната нервна система, и само онази, която превишава даден праг на интензивност, се усеща на едно съзнателно ниво и предизвиква съзнателна реакция. Другата информация, тази, която не се улавя съзнателно, се управлява ‘‘автоматично‘‘ от вегетативната нервна система. Именно от този тип явления съставляват част полетата генерирани от електрически източници или магнитни такиваТези полета от електро-магнитен тип взаимодействат с нашата електро-химична мрежа, следвайки законите на Електро-магнитната индукция.  Индукцията, генерирана в електро-химичната антена започва да дразни директно нервните окончания на тези органи, които  поради физико-химическите си характеристики, са в резонанс със сигнала провождан от уловените вибрации.  

 

"ВЪЛНОПОДОБНИЯТ ПРОИЗХОД (като вибрацияНА БОЛЕСТТА"

Горепосочените електро-магнитни индукции водят  до промяна на протоплазмената химия на клетката. Преобладаващите посредници на това взаимоотношение електромагнетизъм-клетъчна протоплазма изглежда са мицелите и фосфатните йониЩо се касае до фосфатните йони, се знае, че те са силно електронегативнисъс силна тенденция да се свързват с протони, генерирайки в клетката ортофосфорна киселина.

Но при разглеждането на функционалността, която Тюрен приписва на мицелите, може да се заключи, че, при липса на полярност или наличие на много слаба такава,  се отдава предпочитание на една по-силно акцентирана полярност, прегръщайки хипотезата на  Дюкло (Колоидите, Париж, 1925), придаващи на мицелите една силна електро-химична функционалност  необходима за стабилността (или нестабилността) на колоидните разтвори като например протоплазмените. Тюрен показва, че вследствие на присъствието на електро-магнитни полета, се индуцира ток вътре в колоидния протоплазмен  разтвор. Вследствие на последващи процеси на електрическа осмоза (или катафореза) се променя количеството на електролитите, като се предизвиква флокулация на поляризираните мицели. Една прогресирала флокулация води до смърт на клетката и впоследствие (ако не бъде спряна) до смърт на органа. Тюрен, следователно, предлага да се използва един модел , изникнал от изучаването на колоидите и трансфериран на биохимично ниво, за да  обори някои механизми на вътрешно клетъчната функционалност.

Протоплазмата на здравата клетка има, следователно, своя ос на магнитна ориентация, дължаща се на сумата от брауновите движения на всички молекули, които са вътре  в нея и по-специално на полярните мицелиОсите на добре фукциониращите клетки са паралелни помежду си и взаимно се подсилват.

Електромагнитното поле на един здрав организъм генерира, за целите на изследванията на Тюрен, електромагнитни вълни с дължина на вълната (честотата) 8 м.:  2.500.000.

Флокулацията на някоя от клетките измества електромагнитната й ос, предизвиквайки интерференции и взаимна индукция върху съседните клетки. Флокулираната маса се повишава до седиментация на кристалите и именно в тази седиментация се развиват, според отбелязаните линии, бактериите и вирусите. Така флокулацията осигурява първичната почва за появата на дегенерации и заболявания. Внимание, защото флокулацията променя също така и последващото магнитно поле, излъчвано от целия организъм. Именно на тази ос на изследвания  се разполага най-оригиналната част от труда на ТюренТой определя всъщност здравословното състояние на организма, измервайки общото електро-магнитно излъчване и контролирайки доколко то се  отдалечава, поради дефект, от оптималната мярка 8:2.500.000.

Тоест той предлага един електро-магнитен преглед, който, с напредването на проучванията му, става все по-пълен и фин, до степен до различаване на здравословното състояние на всеки един орган на човешкото тяло. Но Тюрен не се ограничава само до ‘‘прочит‘‘ на здравословното състояние, и предлага също, както лесно можем да се досетим ‘‘лек‘‘:  ‘‘принудително‘‘ пренареждане на магнитното поле на клетката или на клетките (тъкан-тяло). Биха се изменили отново, но в обратен порядък, електромагнитните взаимоотношения в колоида, дезинтегрирайки флокулираните мицели, така, че да се промени биологичната почва, правейки я невъзприемчива към патогенните агенти.  

Проучванията доведоха също така до обособяване на известна био-радиоактивност на някои йони. Именно чрез изучаването на тези взаимоотношения между електромагнетизъм, радиоактивност и вътрешно клетъчна функционалност. Днес един от най-развитите сектори на изследванията в медицината – ядрената медицина, използва за диагностични цели знанията, придобити от Физиката относно радиоактивността и електромегнетизма.  

Разликите обаче са значителни спрямо позицията на ТюренПонастоящем ядрената медицина използва за диагностични цели едно примерно излъчване, преминаващо през организма, което може да бъде абсорбирано или отклонено и поради този процес предоставя известен вид информация относно структурите, които е срещнало то по пътя си. Методът за ‘‘прочит‘‘ предлаган от Тюрен, не е ‘‘инвазивен‘‘. Би могъл да бъде така дефиниран:  преглед с оскултация.

Тоест не става въпрос да измерваме организма с избрани от нас излъчвания, а да използваме онези, които организмът ни предоставя по силата на своята естествена еманация. Проблемът следователно е този - да се обособят честотите на тези лъчения и тяхното значение. Това е всичко друго, но не и просто нещо.

Тези лъчения са толкова слаби, че се приглушават от лъченията дължащи се на топлината на човешкото тяло или на тези идващи от околната среда, в която се извършва измерването и най-накрая на самите инструменти за измерване. Нека не забравяме,че те функционират захранвани от изкуствено електричество  и създават, във всеки един случай, полета на смущениеНа мнозина изборът, направен от Тюрен, може да изглежда антинаучен, но той е напълно обоснован: Да се използва като инструмент за анализ една техника, която е поставена възможно най-близо до един същински научен инструментно неизмеримо по-’‘екологичен‘‘. Могъл е да подкрепи трудовете си чрез използването на статистическия метод, провеждайки същите експерименти със стотици различни и от различни школи  учени доброволци. Мнозина са били лекарите, включително известни,  които са открили липсващия ‘‘елемент‘‘ в техните лабораторни изследвания.