Катализаторите ТЮРЕН  и тяхната функция на "КАТАЛИЗА"

 

 

Тюрен Kатализаторите Momos - не трябва да се използват за лекуването на специфични заболявания(те не са проектирани за това). Те са за превенция на заболявания, като неутрализират всички вътрешни и външни токсични ефекти, на които е изложено човешкото тяло; те хигиенизират електромагнетичната структура на организма, от която директно зависят здравето и болестите на тялото. Те ви помагат да избягвате заболяванията и на всичко отгоре способстват на тялото да подобри капацитета си към по-здравословен живот.

 

Това е основното за Тюрен - ПРЕВЕНЦИЯТА

Катализаторите Тюрен не са излъчватели, но са „вълнови катализатори“…

Абсолютно всеки катализатор привлича от Етера вълните на които е настроен и програмиран за полза към тялото или обкръжението. При липса на интервенция, катализатора запазва действието си много дълго време.

 

 

Oсновни правила

Всички катализатори са активни САМО когато са изправени/перпендикулярни на земята.

 

   

 

 

В тази позиция те работят постоянно - ден и нощ. Ако по една или друга причина тяхната вибрация към средата бъде променена или вибрациите на тялото, те автоматично спират да функционират, но въпреки това НЕ СЪЩЕСТВУВА НИКАКЪВ РИСК ИЛИ ЗДРАВОСЛОВНА ОПАСНОСТ КЪМ НИКОГО!

 

 

Те НЕ МОГАТ да работят ако са сложени върху мебели със затворени чекмеджета или затворени кутии. Ако искате да са активни - отворете чекмеджетата.

  

 

 

Те ще бъдат деактивирани за винаги, ако бъдат допрени един до друг или краищата им се докоснат !

 

 

Те ще бъдат деактивирани за винаги, ако бъдат потопени във вода

 

 

Те ще бъдат деактивирани за винаги, ако бъде нарушена целостта им !  

 

 

В случай на необходимост Катализаторите за среда могат да бъдат преместени от една къща в друга(имайте в пред вид това, ако планувате да отидете на почивка или често пътувате).    

 

 

Ако вече имате защитен дом с Катализатор за среда с наименование EU, EU Electric и ATS Field, Вие можете да използвате същите тези Катализатори, държейки ги изправени във вашите ръце по същият начин по който работите с другите катализатори за лична употреба - във връзка с изчистването на тялото от ЛОШИТЕ вълни, които сте абсорбирали и са останали през времето.

  

 

Катализаторите за лична употреба могат да бъдат предоставяни и на други лица безпроблемно.

Моля, погледнете на страницата www.momosturenne.it за изчерпателната листа на всички Катализатори за лична нужда и за обкръжаваща среда, както и за повече информация за тяхната функция и употреба.

  

 

 

Когато не се използват, Катализаторите трябва да се съхраняват легнали в хоризонтално положение ориентирани с основата им към Запад, един до друг, а ако са много, могат да бъдат защипани с ластик.

Ако няма нарушение на целостта, могат да бъдат съхранявани ползвани с години.

 

 

Катализаторите са резултат на 80-годишен труд и проучвания в областта на отношенията между здраве и електромагнетизъм. Основният принцип, на който те се базират, е от физически тип и се състои ot излъчване на специфични лъчения, които произвеждат в околната среда и в организма положителни изменения от биофизичен характер.

В един отделен Катализатор  могат да присъстват множество магнитни полета с ниска интензивност, организирани във вълнови комплекси, които са програмирани с различна цел.  

Катализаторите Тюрен, благодарение на тяхното характерно радио-магнитно излъчване на вълни с регулярна честота, засега са единствените инструменти, които са способни да предоставят на организма вълни, които възстановяват нормалната вибрация на тялото и на истинското Здраве.

 

Тюрен твърди (от книга VIII° стр. 94-95-96):

Материята не е, както се е вярвало дълго време, агломерат от ‘‘атомна пълнота‘‘. В нито един случай тази‘‘атомна пълнота‘‘ не съществува в това, което най-общо се нарича материя. Материята не е ‘‘друго‘‘ освен:   ВЪЛНИ и АТОМНА ПРАЗНОТА. Всичко живо вибрира и постоянно се дезинтегрира. Това се случва и на Човешкото същество, на животното, на растението, на минерала.

Вредната вълна, която винаги има дължина по-къса от измерената от мен мярка и която показва и определя здравословното състояние, поразява и дестабилизира  правилността на вибрациите само на една клетка. Тази клетка предизвиква същото явление в съседната, двете се привличат и стават едно цяло: дали са началото на явлението флокулация , която ще се развие по същия начин привличайки други клетки. Още веднъж се проверява дали едно химическо явление може да бъде причинено от физическо. Аз съм убеден и сигурен, че така както тези взаимодействия на вълните произвеждат отрицателен ефект, същите те могат да бъдат използвани, за да произведат положителен ефект.  

 

Една вредна вълна е нанесла щета ? Е добре, с друга вълна, но този път положителна (нарочно програмирана), ще я поправим.

Ако дължината на вълната достигне 8 метра, тя повече не може да вреди: неутрализирана е !

 

 

Тази графика илюстрира гореописаната ситуация: една вредна вълна (L=7,50) над която се наслагва корективна със същата височина, но с L=13,50, така, че да достигнем удължаване до 8 м  на вълната (преди 7,50) като тя сега не е вредна.

Вълните не могат да бъдат "премахнати", но могат да бъдат обезопасени, тоест "неутрализирани…"

Ние на практика можем да променим "документа за самоличност"  на "смъртоносните" вредни вълни.  Можем да ги "трансформираме" така, че да не убиват повече. Това е чудото Тюрен, това е нещото, което ние правим.

Вълните, които убиват, не бидейки вече вътре и около нас, животът с гаранция ще бъде по-дълъг и по-добър!

Не трябва да се "обясняват  вредните вълни". Това е един вид знание, което не е нужнодори напротив, то вреди!

Действието, което е конкретно полезно, е тяхното "трансформиране".

 

За тази цел и с тази функция се зараждат Катализаторите на Тюрен. Те активират механизми, които отвеждат всички вибрации до правилната честота от 8 м., получавайки така:  

      (посредством явлението индукция и "катализа") събиране на вълни, сили, "формии информация, "елементи", които липсват и които са необходими за здравето ( за всеки съгласно програмата, за която има настройка) и

      постигат "неутрализиране" на всички т.нар. "вредни вълни" чрез свеждането на дължината на вълната до правилните 8 м.  

ВАЖНО: Горепосочените явления и механизми са активни и важат както за околния свят, така и за човешкото тяло.

 

(Директно от книга VIII° стр. 88 на Тюрен)

Нарича се катализатор уред, поставен между две  'реалности' (тела и вълни), които не реагират един спрямо друг, само  присъствието им  позволява двете да влизат в резонанс помежду си и да обменят реципрочно информация. По време на  цялото действие Катализаторът остава непокътнат, неговите сили, неговото тегло, информацията, която носи и т.н.: остава такъв какъвто е.  Нашите катализатори вибрират без да губят от теглото си, поради което позволяват само катализиращото си действие, никога не се изчерпват, не подлежат на промяна и траят неопределено дълго време.

 

БЕЛЕЖКА: Веднъж завършени, Катализатори не губят информацията, която носят и ефективността си. Това означава, че те не се повлияват и изменят от нищо: слънчеви лъчи или други от друг тип (Х-лъчи, йонизиращо лъчение, и т.н..), скенер, метал-детектор, магнити, електрически източници, метали с какъвто и да е характер и т.н. , и т,н.... Евентуално, и това е интересно, Катализаторите  са тези, които влияят на всичко останало ! Те се "разреждат и се унищожават" само: ако бъдат намокрени, ако бъдат деформирани структурно, ако  техните краища останат в контакт (дори за няколко минути) с краищата на друг Катализатор, ако праховете бъдат отворени и изложени на въздействието на околната среда и в момента, в който  се прави опит за СВАЛЯНЕ и КОПИРАНЕ на "посланията и на информацията", съдържаща се в Катализатора: при задействане на операцията, посланията се ‚‘разпадат‘‘ и  Катализатора вече не служи за нищо.

 

Програмирани са с "вълни с регулярна честота" по принцип вълни от метали в колоидно състояние, но също и на някои "специални " форми.

Те са Катализатори дотолкова, доколкото благоприятстват явлението "Катализа":  разполагат се между човешкото тяло и околната среда (ЕТЕР) където, в състояние на "колоидален АЕРОЗОЛ" (тоест в най-здравата си форма), присъстват всички атомни Първоелементи (сред които също "44"  формиращи структурата на човешкото тяло и от които се нуждаем: например - хелий, въглерод, азот, флор, неон, натрий, магнезий и т.н. ).

Държани в ръка те променят вибрацията на нашето тяло (която нормално е неправилна) и я трансформират в същата вибрация на Първоелементите или на "енергийните форми", от които ние се нуждаем. На това ниво, всички и всичко вибрирайки по същия начин, чрез индукция се проверява явлението катализа.

Всички тези реалности, които ни липсват или от които изпитваме недостиг и за които специално е програмиран Катализаторът, биват "привлечени" вътре в нашия организъм, естествено под форма на "вълна", но с предназначение във времето  да се превръщат в материя.  

 

При всички случаи, освен специфичната информация заключена в различните Катализатори (El.D., PARA, EAU VERTE, и др.) всички възстановяват в тялото правилния "цикъл на трептенена клетките; това е един важен факт, защото когато цикълът е разстроен, той предизвиква флокулация и следователно смърт за клетките.

Да се опитаме да видим с очите на въображението как функционира  " катализата".

Върху графиката сме посочили човек с вълни по-къси от 8 м., замърсен с вредни вълни, с Аура около него самия, която е замърсена също.

В и около него има символично обозначени във форма на балончета, реалности, от които човекът се нуждае, за да живее в добро здраве (биха могли да бъдат Елементи като Магнезия и Калия и т.н., или пък специални вълнови форми, като тези на El.D. или други). 

Да кажем,че по-големите балончета са с вълни от 8 м. , а по-малките с по-къси вълни.

Стрелкичките показват веднага,че малките вътрешни балончета (вълни с дължина до 8м.) са в резонанс, тоест в "индукция" с подобните на тях, разположени извън тялото (без значение на какво разстояние). Поради вече добитите от вас знания, вероятно сте усетили, че човекът на тази рисунка  привлича към себе си САМО формите/вълните с дължина под 8 м., със сигурност неполезни за здравето, а напротив, водещи със всеки изминал ден до общо увреждане. Откъде и как да започнем една операция по  "подреждане" ?

Най-напред от Аурата. Чистата и силна аура защитава от външните вредни влияния, по някакъв начин възпрепятства това неприятно явление на индукция с "малките балончета" и след това, малко по-малко изпраща добри вибрации и към вътрешността на тялото. (Катализатор LUXOR е подходящ за тази цел).

 

 

Внимание какво се случва сега:

Човекът е взел в ръка Катализатор (El.D, или Магнезий или Калий и т.н.). Катализаторът със своите "програми" индуцира "малките балончета" (да си представим, че са El.D или Магнезий или Калий, и т.н.), които са вътре в тялото и вибрират на 8 м. (което повишава тяхната дължина на вълната)....

 


 

 

Както се вижда и на рисунката, вътрешните "балончета", които преди това са били малки, са се уголемили като тези навън, за които казахме, че са с вълни от 8 м. и се е прекъснала индукцията с формите с по-ниска вълна!

Сега какво се случва?

Катализаторът е активизирал явлението катализа, благодарение на което големите "вътрешни балончета" , влезли в резонанс, следователно в индукция, по закона на Подобните, заедно с подобните на тях извън тялото, привличат в тялото "големите балончета", които му липсват (El.D или Магнезий или Калий и т.н..)..

 

PC&NET and Video Guard - Те улавят вредните и пагубни радиационни излъчвания от течните кристали в дисплеите на електронните устройства. Те трябва да се поставят изправени пред монитора или дисплея, винаги между устройството и ползвателя.

 

 

Явлението се произвежда в следващите няколко минути и това продължава до момента, в който тялото ще се е "наситило".

 

На този етап, както е видно и на рисунката, всички процеси се прекратяват. Катализаторът, макар и да остава в ръката, за момента няма повече никаква функция. Ако обаче, поради някаква причина (а те са много възможни),"вътрешните балончета" трябва да се смалят, процесът отново се подновява.

Всичко това се случва, ако вече в тялото има някои реалности, които са недостигащи или дисонансни, но истинската специална задача на Катализаторите Тюрен се състои в "привличанев тялото на реалности, които в него изцяло липсват

И това се случва по силата на  програмираните и регистрирани  в тях "ПОСЛАНИЯ".

 

 

Например: На лицето изцяло "липсва" някакво нещо (за удобство отбелязано в червено на чертежа). Да поставим в ръката му Катализатор с червен цвят, програмиран, за да привлече сходни вълни, но с дължина 8 м…. След няколко минути вълната на червеното се образува в тялото…

След няколко минути още, се появяват отдалеч елементи, подобни вече на 8 м....

 

...и след обичайните 15-20 минути, ето, че тези елементи биват привлечени в тялото, до пълно насищане. След това явлението спира.

 

 

ТОВА Е ИСТИНСКАТА "ВЪЛНОВА КАТАЛИЗА‘‘ НА ТЮРЕН.

 


Text Box:


Как са направени катализаторите ?

 

Фигурата показва разрез на Катализатор изобретен от Тюрен в началото на 1900 и начинът на неговото изпълнение сега.

1) диа-магнитен контейнер, който обикновено е от дърво или от картон.

Формата и размерите му са фиксирани и не трябва да бъдат променяни.

2)   тънка и деликатна обвивка, в която са поместени:

3) различни видове инертен прах, в който е била регистрирана специфична "информация" и съответните програми.  

Размери: - Персонални Катализатори mm. 70 x 21

        - Катализатори  за околния свят mm. 85 x 30

Нищо друго не се съдържа вътре, освен описаното по-горе.

 

Внимание: Около темата  се носят 'фантасмагорични и некоректни слухове', според които в Катализаторите имало флакони, които в една или в друга степен са заредени с радиоактивни източници. Това е абсолютно невярно! Катализаторът се активизира от същите Физически закони, които управляват и Планетата Земя.

 

‘‘Регистрираната‘‘ в Катализатора информация  се появява в полето, само ако е "активна". Те имат полярност, ето защо трябва да се използват като се запази етикета в долната част, така че да може да бъде четлив. Не е необходимо да си отпочиват в периода между две приложения: достатъчно е да се оставят в легнало положение и да се изправят отново.

БЕЛЕЖКА: Силата на "линиите на полето" , които биват излъчвани от Катализаторите(онова, което хората наричат неподходящо "енергия") е много слаба, по-слаба от силата излъчвана от едно зелено листо, току-що откъснато от дървото. Някои хора твърдят,че я усещат, други казват, че им пречи: това винаги ни е изненадвало, най-вече когато се сетим, че тези същите хора стоят с часове пред телевизора или държат в ръка клетъчен телефон,  без да "съобщаватза някакво смущение или "усещане"…!?!

Всички Катализатори могат да бъдат използвани както през деня, така и през нощта, без разлика.

 

КАК СЕ УПРАВЛЯВАТ, КОГАТО ДЕЙСТВАТ ВЪРХУ ЧОВЕКА

 

СЪЩЕСТВУВАТ 4 НАЧИНА (С РАЗЛИЧЕН ЕФЕКТ), ЗА ДА МОЖЕ ТЯЛОТО ДА ПОПАДНЕ ПОД БЛАГОТВОРНОТО  ИМ ВЛИЯНИЕ:

 

ДА СЕ НОСЯТ ‘‘КАТО КОЛИЕ‘‘ (винаги и само отпред в центъра) Окачени на специална якичка, се носят тези Катализатори, които имат функцията да "информират" Аурата, за да я структурират по най-добрия възможен начин, така, че да бъде защитен щит спрямо вредните вълни извън човека, вредни вълни, с които средата наоколо е винаги наситена.

Процесът е винаги каталитичен: Той кара Аурата да вибрира, като тя след това "привлича" онова, което и е нужно, за да укрепне. При насищане, явлението се прекратява.

Бележка A Силно се препоръчва тези Катализатори да се използват и в ръката, поне  за период от 15-20 минути на ден, ако преди това не е било възможно, това може да става и в края на деня.  

Бележка B Носейки го в това положение, тялото вътре НЕ се ползва от специфичното му благотворно влияние. Ако искате това да се случи, трябва да държите Катализатора в ръката си.  

Бележка C Докато носите защитен Катализатор във вид на колие, можете едновременно да използвате друг  в ръката.

2° ДА СЕ ДЪРЖАТ В РЪКАТА 

 

Моите Катализатори (казва Тюрен) ФУНКЦИОНИРАТ САМО, АКО СА ПОСТАВЕНИ ВЕРТИКАЛНО, поради което обикновено се държат във вертикално положение в ръката (без значение лява или дясна), тяхната много слаба вибрация въздейства върху  издатините на тенара и хипотенара (муслулни издатини в основата на палеца), които играят роля на истински естествени кондензатори.  

По този начин "информацията" съдържаща се в Катализатора се подава към Продълговатия мозък ( в основата на малкия мозък ); откъдето след това чрез  Симпатичната нервна система, се разпространява по целия организъм и за време от 8-10 минути до "включване на индукцията и оттам на катализата", която ще се изпълни за друг период от 8-10 минути( посоченото време не е абсолютно, ако човек има време, е по-добре да задържи по-дълго).

     3° ОПРЯНИ ВЪРХУ ‘‘СПЕЦИФИЧНИ МЕСТА‘‘ НА ТЯЛОТО

Всички персонални Катализатори могат да бъдат приложени върху точки на тялото. В този случай лицето трябва да остане в легнало положение. (по-добре е главата да е на Север, но не е задължително). Някои Катализатори от типа на Luxor, Seven Rays, Eos, Divine Star, Mir, Miracle, Zora, Rizir, Rigencor или Harmony, Astralis, имат предпочитания към точките съответстващи на основните Чакри (върхът на главата, на челото между очите, гърлото, гръдната кост, два пръста над пъпа, два пръста под пъпа, пубиса); , други, опрени върху точки или ‘‘зони‘‘ на тялото, които изискват ‘‘почистване‘‘ поради замърсеността си с вредни вълни или различни токсини.  В тези случаи, в зависимост от конкретните обстоятелства се предпочитат:   Lympho Cleaner, El.D., Ultra Detox, Para, Lieos, Ran, Rejuvenation, Vitasan, Eau Verte, Mir, Miracle, Zora.

Нужно е старание Катализаторите да бъдат държани в ИЗПРАВЕНО положение (което не е много трудно) и да не се бърза. Колкото по-дълго се прилагат, толкова по-добре е, още повече че не се познава реалната "консистенция" на проблема и начините за дезинтегриране  на вредностите на място. Да се повтаря операцията неколкократно на ден в течение на няколко дни може да донесе само ползи. И в този случай, както във всеки един, при който се използват Катализаторите, няма РИСК от ПРЕКАЛЯВАНЕ, тъй като, поради не настъпването на истинско облъчване, а се активизира механизъм на Катализа, веднага след като вълната се насити, вълновият процес се прекратява сам !

 

ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗЪМ НА "ДИСТАНЦИОННО ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЛНИ"
ВНИМАНИЕ: Всичко, което е казано в този параграф, е валидно и ефективно САМО ако се използват  патентовани по метода на Тюрен уреди.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Този вид използване на вълните на Катализаторите Тюрен, НЕ замества използването им в "ръката". НЕ е толкова ефективно, колкото директното полагане на Катализатора: може да бъде използвано в интервалите между една или друга директна апликация,по думите на Тюрен - едновременно.

 

Да продължим нататък, нека прочетем отново следните бележки, взети от трудовете на Тюрен  

 

"ЧОВЕКЪТ АНТЕНА"

Нервната система, разпространяваща се по цялото тяло благодарение на гъста мрежа от възли и нервни влакна, обвива и изцяло прониква в нашите органи – вътрешни и външни чрез компактна и обширна електро-химична мрежа.

Тази "мрежа" отговаря за всички наши усещания, които в голямата си част се дължат на източници от Електро-магнитен тип (топлина, светлина, звук, вибрации, вълни и др.).

Цялата входяща информация се подава към централната нервна система, и само онази, която превишава даден праг на интензивност, се усеща на едно съзнателно ниво и предизвиква съзнателна реакция. Другата информация, тази, която не се улавя съзнателно, се управлява ‘‘автоматично‘‘ от вегетативната нервна система. Именно от този тип явления съставляват част полетата генерирани от електрически източници или магнитни такива. Тези полета от електро-магнитен тип взаимодействат с нашата електро-химична мрежа, следвайки законите на Електро-магнитната индукция.  Индукцията, генерирана в електро-химичната антена започва да дразни директно нервните окончания на тези органи, които  поради физико-химическите си характеристики, са в резонанс със сигнала провождан от уловените вибрации.  

 

"ВЪЛНОПОДОБНИЯТ ПРОИЗХОД (като вибрация) НА БОЛЕСТТА"

Горепосочените електро-магнитни индукции водят  до промяна на протоплазмената химия на клетката. Преобладаващите посредници на това взаимоотношение електромагнетизъм-клетъчна протоплазма изглежда са мицелите и фосфатните йони. Що се касае до фосфатните йони, се знае, че те са силно електронегативни, със силна тенденция да се свързват с протони, генерирайки в клетката ортофосфорна киселина.

Но при разглеждането на функционалността, която Тюрен приписва на мицелите, може да се заключи, че, при липса на полярност или наличие на много слаба такава,  се отдава предпочитание на една по-силно акцентирана полярност, прегръщайки хипотезата на  Дюкло (Колоидите, Париж, 1925), придаващи на мицелите една силна електро-химична функционалност  необходима за стабилността (или нестабилността) на колоидните разтвори като например протоплазмените. Тюрен показва, че вследствие на присъствието на електро-магнитни полета, се индуцира ток вътре в колоидния протоплазмен  разтвор. Вследствие на последващи процеси на електрическа осмоза (или катафореза) се променя количеството на електролитите, като се предизвиква флокулация на поляризираните мицели. Една прогресирала флокулация води до смърт на клетката и впоследствие (ако не бъде спряна) до смърт на органа. Тюрен, следователно, предлага да се използва един модел , изникнал от изучаването на колоидите и трансфериран на биохимично ниво, за да  обори някои механизми на вътрешно клетъчната функционалност.

Протоплазмата на здравата клетка има, следователно, своя ос на магнитна ориентация, дължаща се на сумата от брауновите движения на всички молекули, които са вътре  в нея и по-специално на полярните мицели. Осите на добре фукциониращите клетки са паралелни помежду си и взаимно се подсилват.

Електромагнитното поле на един здрав организъм генерира, за целите на изследванията на Тюрен, електромагнитни вълни с дължина на вълната (честотата) 8 м.:  2.500.000.

Флокулацията на някоя от клетките измества електромагнитната й ос, предизвиквайки интерференции и взаимна индукция върху съседните клетки. Флокулираната маса се повишава до седиментация на кристалите и именно в тази седиментация се развиват, според отбелязаните линии, бактериите и вирусите. Така флокулацията осигурява първичната почва за появата на дегенерации и заболявания. Внимание, защото флокулацията променя също така и последващото магнитно поле, излъчвано от целия организъм. Именно на тази ос на изследвания  се разполага най-оригиналната част от труда на Тюрен. Той определя всъщност здравословното състояние на организма, измервайки общото електро-магнитно излъчване и контролирайки доколко то се  отдалечава, поради дефект, от оптималната мярка 8:2.500.000.

Тоест той предлага един електро-магнитен преглед, който, с напредването на проучванията му, става все по-пълен и фин, до степен до различаване на здравословното състояние на всеки един орган на човешкото тяло. Но Тюрен не се ограничава само до ‘‘прочит‘‘ на здравословното състояние, и предлага също, както лесно можем да се досетим ‘‘лек‘‘:  ‘‘принудително‘‘ пренареждане на магнитното поле на клетката или на клетките (тъкан-тяло). Биха се изменили отново, но в обратен порядък, електромагнитните взаимоотношения в колоида, дезинтегрирайки флокулираните мицели, така, че да се промени биологичната почва, правейки я невъзприемчива към патогенните агенти.  

Проучванията доведоха също така до обособяване на известна био-радиоактивност на някои йони. Именно чрез изучаването на тези взаимоотношения между електромагнетизъм, радиоактивност и вътрешно клетъчна функционалност. Днес един от най-развитите сектори на изследванията в медицината – ядрената медицина, използва за диагностични цели знанията, придобити от Физиката относно радиоактивността и електромегнетизма.  

Разликите обаче са значителни спрямо позицията на Тюрен. Понастоящем ядрената медицина използва за диагностични цели едно примерно излъчване, преминаващо през организма, което може да бъде абсорбирано или отклонено и поради този процес предоставя известен вид информация относно структурите, които е срещнало то по пътя си. Методът за ‘‘прочит‘‘ предлаган от Тюрен, не е ‘‘инвазивен‘‘. Би могъл да бъде така дефиниран:  преглед с оскултация.

Тоест не става въпрос да измерваме организма с избрани от нас излъчвания, а да използваме онези, които организмът ни предоставя по силата на своята естествена еманация. Проблемът следователно е този - да се обособят честотите на тези лъчения и тяхното значение. Това е всичко друго, но не и просто нещо.

Тези лъчения са толкова слаби, че се приглушават от лъченията дължащи се на топлината на човешкото тяло или на тези идващи от околната среда, в която се извършва измерването и най-накрая на самите инструменти за измерване. Нека не забравяме,че те функционират захранвани от изкуствено електричество  и създават, във всеки един случай, полета на смущение. На мнозина изборът, направен от Тюрен, може да изглежда антинаучен, но той е напълно обоснован: Да се използва като инструмент за анализ една техника, която е поставена възможно най-близо до един същински научен инструмент, но неизмеримо по-’‘екологичен‘‘. Могъл е да подкрепи трудовете си чрез използването на статистическия метод, провеждайки същите експерименти със стотици различни и от различни школи  учени доброволци. Мнозина са били лекарите, включително известни,  които са открили липсващия ‘‘елемент‘‘ в техните лабораторни изследвания.

ПЕРСОНАЛНИ КАТАЛИЗАТОРИ ОПИСАНИ СПОРЕД ЦЕЛИТЕ ИМ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ (и препоръчвани) ЗА ЧОВЕКА

За да се отстранят от човешкото тяло вертикалните отрицателни и вредни вълни и неблагоприятните токове енергия, произвеждани от мислещия мозък: .. много хора страдат от органични нарушения, дължащи се обаче на прекомерна мозъчна дейност….      

 

Катализатор  93  има функцията на "обеззаразител" на много видове вредни вълни (използва се само "в ръка") освен онези, произвеждани в нашия мозък докато мислим; например съществуват вредни вълни, които са ултрапроникващи , като болестните, присъстващи навсякъде, които се "депонират" за предпочитане в долната част на малкия мозък  и в продълговатия мозък. 

93 е много ефективен като"усилвател": Казахме, че е полезен за всички именно защото от децата до възрастните, всички ежедневно са подложени на интелектуални усилия, които изтощават способностите и равновесието  ни. Катализатор  93 благоприятства катализата на Нептуний (първичен атомен елемент  n°93), който е част от нашия организъм: той се намира в мозъчните крачета и способства за доброто здраве и равновесие на централната нервна система.  "Живеейки" този Елемент 93 се изчерпва  все повече и повече, когато мозъкът ни се уморява от мисленето. Със всеки изминал ден той остарява. Стареенето е, в същността си, "корозията" на всички вещества и на всички тъкани, от които ние сме съставени.

Катализатор 93 е сред веществата, които най-лесно и най-много се губят! Тук е моментът, за да поясним, че от неговия недостиг се генерира упадъка на мозъка, от който мнозина се страхуват.

 

Катализатор   NUTRIVIT...A  е един мощен мозъчен регенератор (редуван с катализатор 93). Той е  задължителен за студенти, преподаватели, ръководители, научни работници... Но всъщност необходим за всички и то от ранно детство, защото предотвратява евентуални тежки щети в бъдеще.

Засилва мозъчния апарат и функция. Противодейства на стреса. Този Катализатор е направен, за да коригира един много сериозен проблем, обхващащ все по-голям брой хора. Онова, което всъщност се обозначава със съвременната дума "стрес"  е всъщност едно състояние на поддаване, на слабост, на функционална недостатъчност и отпадналост на вътрешния ни организъм, причинено от външни фактори (някои лъчения) и от определени видове поведение. Явлението засяга всички живеещи в градовете хора, но също и жителите на селата! Впрочем ритъмът на живот вече е еднакъв за всички: задачи, занимания, гледане на телевизия, часове пред компютъра, шофиране и т.н... инж. Тюрен, още в онази епоха, е изследвал много задълбочено "влиянието" на стреса върху главния и малкия мозък. Констатирал е една "прекомерна  консумация" на Менделееви елементи, имащи фундаментално значение за правилното функциониране на мозъчните  механизми и тези на малкия мозък; вследствие на това всички операции по управляване от мозъка на целия организъм се забавят, разконцентрират се и често пъти липсват.  

Инженер Тюрен винаги е отдавал голямо значение на тази "зона" на нашето тяло… и как да кажем, че не е бил прав?

Катализатор NUTRIVIT подновява и засилва чрез катализа на специфични менделееви елементи, виталните способности на мозъка и дава на човека по-голяма жизнена и функционална  автономност.   Трите Катализатора: NUTRIVIT, RIZIR и MIRACLE, използвани едновременно, предоставят една програма за вълново облъчване, способно да противодейства и на най-тежки прояви и нарушения, дори сходните на Алцхаймер.

 

Катализатор   LIEOS.  Ако дълго сте живели в замърсена от вредни вълни среда в дома ви, от подпочвените слоеве, от телевизия, от компютър, телефони… (очевидно без да знаете за това), се случва телата да са ги абсорбирали и да не успяват да се освободят повече от тях.

Било защото са пребивавали там твърде дълго, било защото жизнената им сила е паднала, но факт е, че тези "вредности" са се "инкрустирали" в тях и е трудно да бъдат премахнати !  Това е един много опасен вътрешен враг, защото привлича  беди и нарушения от всякакъв характер (припомнете си закона за Подобните). С LIEOS, този вътрешен враг изцяло се елиминира. Неговата употреба НЕ е все пак временна,  защото след като са деинкрустирани старите вредни вълни, той служи за елиминиране на всичко лошо - ежедневно. Това е единственият Катализатор, който може да бъде държан в ръка от всички в семейството. Трябва да се използва САМО в ръка.

 

Катализатор PARA  ... свободни радикали и задържани "атомни" отпадъци се отмиват с PARA. Във вътрешността на човешкото тяло се образуват "вредности" с атомно естество, които не се отстраняват с обичайни средства. Те обаче са един вътрешен много опасен враг. Тук на помощ идва Физиката. Инженер Тюрен, през 1930 г. е открил специални контравълни и е създал Катализатор PARA. Да кажем веднага, че PARA трябва да бъде използван обичайно, дори всеки ден. Всички видими (химически) и невидими (вибрации) реалии, които навлизат и се образуват в човешкото тяло, не принадлежат на неговото естество и са честота на вълната по-къса от 8 м., - винаги предизвикват явления като кристализация, деполяризация на мицелите, които водят до флокулация на клетката. Известни днес под името свободни радикали, някои агломерати от фрагменти на разпаднали се вече атоми вече са били видени, признати и изследвани от инж. Тюрен през първите години на миналия век. Той в крайна сметка ги е наредил сред враговете на човешкото здраве.

НЕ ВСИЧКИ ЗНАЯТ, ЧЕ  половината от кислорода, който поемаме чрез дишането, не се използва и се оказва призван да се превърне в….PARA! Този факт ни обяснява защо трябва да използваме Катализатор  PARA  всеки божи ден, преди още вътрешното натрупване да стане неуправляемо и твърде вредоносно !

Трябва също така да се взимат под внимание други" вътрешни врагове"  които PARA може да елиминира:

Нашият организъм приютява една фауна и една флора, които не са благоприятни за нас и които излъчват серия от повече или по-малко отдалечени от тези на здравето  вълни. Да цитираме например всички паразити, включително така наречените колониални, дистомите, стафило, колибацили, стрептококи и много други; след това вредните вълни на електричеството, на почвата и от друг произход: приемаме такива дори чрез храната, консервите, напитките и т.н.

Задължително е  при това с нужното внимание да се използват PARA за около месец, преди да се започне каквото и да е деминерализиращо лечение.

ВНИМАНИЕ: Говорят, че PARA е достатъчен, за да се отстранят вътрешните животински паразити. НЕ сме съгласени с това и не е вярно: в PARA са честотите, които могат да атакуват само един паразит (не знаем дали е разпространен и днес, но за ваша информация става въпрос за Distoma hepatico ).

 

Катализатор EL.D. Служи за "катализиране" на един вид "добро електричество", което е неотделима част от живата клетка. Не било известно неговото съществуване, нито начинът да се стига до него.И това откритие е едно от великите открития на инж.Тюрен. Кратко време след като отсъствието му бъде констатирано в клетките, техният вибраторен "двигател" буквално спира и започва флокулацията.

НЕ ВСИЧКИ ЗНАЯТ, че това "добро електричество" EL.D, което е налично в  нас в точната степен, ни предпазва автоматично от вредите, разпространявани от изкуственото електричество…. Колкото по-малко  EL.D присъства в тялото ни, толкова повече нашето тяло е "превзето" от вредните електрически вълни, които, както видяхме, са много опасни.

Катализатор EL.D. действа: върху клетъчните вещества (сиво и бяло), храни и укрепва матката, храни и укрепва яйчници и тестиси с цел тяхното подобрение.

Катализатор EL.D. действа: като вълни върху всички вътрешни паразити, тении, зона, херпес, екзема и даже две много сходни болести: "лимфоматоза и лимфогрануломатоза" .

Катализатор EL.D. действа: като елиминира от тялото вълните на  "X"-ЛЪЧИТЕ, ВИСОКОЧЕСТОТНИТЕ, и т.н., които се абсорбират по време на рентгенови прегледи, но и същите слънчеви лъчи, при които, заедно с благотворните лъчения които имат, съдържат и много опасни (вж. вреди при излагане на слънце). Помага на вълните на тялото да се издигнат до 8 m. (хармонични за здравата клетка). Без EL.D. в тялото си, ние не можем по никакъв начин да очакваме да бъдем здрави.

EL.D. се носи и на шията,...

По принцип се препоръчва на ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИТЕ  да го носят на шията, когато влизат в електрическите кабини или когато се катерят по стълбовете с високо напрежение... както и на хора, заети с подобна дейност.

 

Често пъти ни задават въпроси от следния тип: Катализатор EL.D., който се носи на шията дали стопира използването на вълните на  PARA (или на друг Катализатор), ако се държи по същото време в ръка ?

Вълните на Катализаторите, когато те се държат в ръка, навлизат в тялото с предимство пред всички останали, без значение дали са на шията или във вълна върху ЕЛЕКТРОМАГНИТНА КУТИЯ.

 

В заключение: EL.D. (или друг Катализатор) на шията  не "стопира" вълните на тези, които държим в ръка.

Или:  Катализатор EL.D. може ли да се държи в ръка заедно с PARA ?

И двата са хармонични помежду си.Трябва обаче да се знае, че когато сме отслабени, в криза или болни, тялото се затруднява в това да изработва твърде много информация по едно и също време, поради което би било добре да му спестим този излишен стрес !

 

Катализатор EText Box:  AU VERTE

Проучванията, проверките и експериментите на инж. Тюрен са доказали, че този комплекс вълни влияе върху много болести и върху някои видове вътрешни паразити. Вълните на този Катализатор се оказват измежду всички, включително измежду излъчваните от храна и лекарства, най-благоприятните за нашия организъм. Всъщност оказват се 8-метрови вълните на 9 индивидуални свидетели от общ брой 10.

 

Въздейства положително и подобрява здравето на всички органи. Този Катализатор е дал много добри резултати по времето на Тюрен, но днес също!

Изработването на EAU VERTE се е наложило след като Тюрен прави едно велико откритие докато изучава минералните и термални води. Всяка една от тях съдържа собствен и специфичен "енергиен заряд", който трябва да бъде абсолютно съвместим с човека.

Поради тази причина дадена минерална вода може да се окаже не само неподходяща, а даже вредна и "извор на някоя скрита болест".

Явлението се дължи на честотата на "несвойствени" атоми, съдържащи се във водата и депозирани в тялото. Те са "блокажи" на енергия и извор на негативна информация, способна да разруши ДНК.

Ако не се познава взаимоотношението между минералната вода и този, който я използва, съществува истинска възможност човекът да "изпие" една невидима причина за заболяване.

Нека се има предвид колко често се среща тази възможност, предвид на това, че в един дом се използва само един вид минерална вода от няколко човека, без да се знае нищо за съвместимостта със самата вода.

Катализатор EAU VERTE на този етап, е единственият комплекс от вълни, който е способен да дезинтегрира и да разпръсне този вреден заряд. Ето защо е необходим за всички.  

Не се препоръчва да се избира вода вследствие на рекламния лозунг или съветите на диетолог - те не са наясно с нищо около проблема с "тежките води", върху който светлина хвърля инж. Тюрен. Чести са случаите, които Тюрен е срещал, при които за някои патологични нелечими форми е било намерено разрешение с  EAU VERTE , той всъщност е посочил "скритата причина" предизвикана именно от  неподходяща минерална вода.

 

Катализатор PHECGOMEL е достоен за особено внимание и уважение, тъй като принадлежи  към серията апарати, разработени от Тюрен при завършването на проучванията му именно върху човешкото здраве. Възможно е да се възстанови жизненото равновесие на човешките клетки. Едно от най-важните открития на Тюрен е било откриването на първичните Менделееви елементи, които изграждат човешката структура. Дори и Д-р Шуслер, с неговите дванадесет соли, не е разчел " истинския" атомен състав на човешкото тяло ( изгаряйки клетките е разгледал съставящите ги "соли"). Тюрен обаче, със своята система на резонанси, различава "44" и сред тях има много, които не могат да се приемат по химичен път, дотолкова - доколкото са "редки газове" (не позволяващи капсулиране в таблетки или пластири). За съвременната химия първите познати елементи на човешкото тяло са още много малко. Всички знаем, че поради недостиг на минерали, метали, металоиди и редки газове, клетъчните структури и функции страдат и дегенерират.. Освен факта, че сме дошли на този свят вече много "обеднели" откъм съдържание на този основен съставен багаж, всеки ден губим още малко … и още малко…. само поради факта, че съществуваме ! Болест, неразположение или някакъв срив, твърде вероятно те се дължат на последствията от такъв недостиг! С PHECGOMEL е възможно да ги асимилираме чрез катализа, взимайки ги от въздуха, в който съществуват в колоидна форма. Дори не е необходимо да се познава вида недостиг и да се контролира дозата и приема: всичко се случва автоматично и по един безопасен начин ! PHECGOMEL е един много любопитен и интересен комплекс от "вълни" и ние веднага ще ви кажем какви са неговите специфични компетенции  (Тюрен Книга VII°) :

   съвкупността от " дъб - бял имел - бяла мъртва коприва" въздейства върху почти всички болестни вълни с изключение на болестите трипер, мек шанкър, скарлатина и ендокардит;

    •   възстановява  всички  44  Първични елемента на човешкото тяло, оказвайки благотворно влияние върху всички жлези;

   въздейства благотворно върху  Виталните функции, Дишането, Храненето, Възпроизводството, Ендокринната система;

    •   въздейства благотворно върху  всички органи, върху "мозъка" и върху "цветоветена тялото;

   поради наличието на вълни на Тежки Води във форма на "зелена вода", има благотворно влияние върху  подаграта и ревматизма;

    •   Има силно противодействие срещу вътрешните чревни паразити;

   С катализатора  44 Метала, на който е добавка, въздейства върху една от най-неприятните познати ни болести: "лимфогрануломатоза". (Внимавайте с ползването на Катализатор 44 Метали. Необходимо е да се използва първо PARA за поне две седмици предварително - самостоятелнои после преди всяко прилагане на  Катализатор  44 Mетали).

 

Катализатори  HEREDITES. Тюрен пише в своята книга VIII0: "Създали сме Апарат Катализатор, който създава контравълните на шест наследствени увреждания (етилно, сифилитично, тъканно, туберкулозно, канцерозно, артрито-ревматично) и след приблизително месец употреба констатирахме изчезването на всички вибрации на тези недъзи, които не са се появявали повече.  Можем да заключим,че: НАСЛЕДСТВЕНИТЕ НЕДЪЗИ  СА ПОБЕДЕНИ ! "

Различил е в индивидуалната конструкция на "електро-магнитния" щит  на всеки човек "честотите" на недъзите, които са още от деня на раждането с техните вибрации, продължават да изпращат изкривени послания за нарушения в тялото. Освен това те създават "индукция" с блуждаещите вълни на съответните болести, които, по силата на закона за резонанса, биват привличани в организма. Ако нещата стоят така, става ясно колко е важно и дори належащо да се отстранят  наследствените недъзи още от първия ден живот. Трябва да добавим обаче, че това "почистване" следва да се извърши от всички, най-вече от онези, които искат да имат деца !!!  

НЕКА ПРИПОМНИМ, че Катализатор HEREDITES., освен заявената цел, носи и много положителни вибрации, поради което е използваем през целия  живот.

БЕЛЕЖКА: Колкото и да ни е трудно да обясним "вълновия" метод на Тюрен и колкото и да е трудно на хората да го разберат, той се демонстрира в едно телефонно обаждане от една Госпожа: "Виж, бащата на един двадесетгодишен младеж има проблеми с алкохола. Трябва ли това момче да използва Катализатор срещу наследствените недъзи ?" Ако дамата  си бе разяснила метода Тюрен, тя не би задала този въпрос. Щеше без колебания да даде HEREDITES. на момчето. Но добавяме: тя вече щеше да го е ползвала и то от много време !

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ОКОЛНИЯ СВЯТ ОПИСАНИ СЪГЛАСНО ЦЕЛИТЕ СИ

 

Защитата на "околния свят" е без съмнение първото действие, което трябва да се предприеме!

Без тази мярка, нито един Катализатор или храна, или лекарство или какъвто и да е вид терапия… не могат да бъдат ефективни и благотворни.  

За отстраняване на вредните лъчения в жилищата и в местата, които обитаваме

 

EU Electric са абсолютно необходими да неутрализират вредното влияние на вълните от изкуственото електрическо облъчване на електрическата система във всеки дом. Те трябва да са позиционирани винаги изправени непосредствено до електромера или върху автоматичният предпазител/бушон.

Катализатор EU EL.D - (Допълнение към EU Electric) Това е нов живот за дома: една истинска мярка, с която се неутрализират вредните вълни, произведени от тази съвкупност от реалности, които съставляват така нареченото електромагнитно замърсяване на средата.   Този много важен и необходим "Комплект" включва  2  Катализатора за радиозащита и неутрализиране на биологично вредните влияния: 

 

Катализатори за обкръжение:

Какво представляват и как се инсталират и използват

EU Home Healing е абсолютно наложителен против подземни, въздушни и други вредни вълни, които могат да бъдат открити във всеки дом. Трябва да се поставят изправени и винаги в централната част на дома. Вижте снимките.

 

 

 

       

 

 

 

Катализатор EU (Home HealingИзлекуване на дома) има за задача да възстанови магнитното  геобиологично равновесие на околния свят. Името му идва от гръцкото EU със значение: Добре, добро! Всъщност действа селективно  благодарение на една нова технология, трансформира информацията от полетата на вредните честоти, тръгвайки от най-опасните за живия организъм, за да достигне до цялостно подобряване на вълновото състояние на цялата околна среда. Със своята сложна програма (над 1500 честоти, организирани в 270 вълнови пакети с нисък интензитет) благоприятства и укрепва хора, животни и растения, обитаващи средата; колкото повече време минава, толкова повече  материята (стени, подове, мебелировка и др....) абсорбират добрите вибрации на този великолепен апарат, който дарява със Здраве дома…програмиран е също, за да  "катализира"  (привлече) положителните и благотворни вибрации на Космическите сили .... В миналото техниката на Тюрен е неутрализирала нехармоничните вълни на околната среда като са били проучвани, изпълнявани и инсталирани специални противовълнови  Катализатори , от които всеки е бил програмиран за една част от средата. С премахване на неутрализаторите всички вредни влияния се явявали  отново.

EU е замислен по нов критерий и посредством нова технология. Той оперира самостоятелно в една много обширна среда и, бидейки надарен със собствена ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, той разпознава на всяко отделно място и във всеки отделен момент видовете неблаготворни за здравата клетка вибрации, и се организира, за да ги трансформира в положителни.

Освен това, с времето, "информира" материята (атомите), присъстващи наоколо така, че тя да се превърне в  "положителна " и благотворна.  

 

Този апарат притежава много специално механично действие: с една част от своите програми той неутрализира вредните вълни в средата, а с друга част програми   "информира " телата на хора, животни или растения, които са в близост, така,че те да станат по-резистентни на вредните вибрации ! Беше изненадващо да се констатира, че когато един човек влезе в обсега на действие на EU (живеещ в дома или инцидентно посещаващ го) , той е повлиян много благоприятно, неговата Аура се импрегнира с благотворните вълни на  EU. Естествените системи за защита се стимулират и много функционални в организма механизми възвръщат своето равновесие. Днес никой вече няма съмнения за това как и в каква степен вибраторният характер на средата може да определи директно здравето  на нашето  електромагнитно (етерно) тяло! Да се поставят тези два Катализатора у дома означава да се подобри здравословното състояние на средата и на живеещите в нея…. Що се касае до резултатите и приложението на изследванията на Тюрен относно всичко онова, което засяга Човека и неговата среда , пред вече отчаяния опит  да се изучат и съставят "хармонични вълнови полета на здравето", с EU и DIVINE STAR смятаме, че сме стигнали до границите на възможното. Там където тези два великолепни "инструмента" не постигат здраве, радост и спокойствие това е защото човекът, може би неволно или поради незнание, прави грешки  в поведението и хигиената си (например храни се лошо, спи лошо, твърде много размишлява и др.)  

Катализатор EU (Home Healing - Излекуване на дома) трябва по възможност да се постави в центъра на площта, която трябва да се неутрализира (на дома, на офиса, на аулата и т.н.) и ако домът е на няколко нива, най-добре е да се постави на най-ниското от тях (добре защитен от прах, влага,  котки и мишки, опрян на конзола или върху мебел (при условие, че не е затворен зад вратите му).

Ако имате  "почетно място ", отстъпете го на този Катализатор !!!

 

Катализатор EU Electric (в съчетание с EU Home Healing) има за задача да елиминира биологичните смущения, предизвикани от вълните на изкуственото електричество, вълни, които се разпространяват в средата от жици, преминаващи и опасващи  цялата къща. Той е  замислен така, че да "олекоти" задачите на EU Home Healing , вече твърде ангажиран ! Трябва да се разположи над електромера или да се залепи със скоч  към главния прекъсвач. 

Зададен ни бе следния въпрос:

Какво ще стане ако взема в ръка и след това поставя възможно най-бързо на мястото му

EU Electric от електромера, както се взима в ръка EL.D  за човек  ? Моят отговор е:

Това никога не трябва да се прави ! Катализатора за електромер НЕ е програмиран за човек. Нека се има предвид, че ако той бъде свален от електромера, средата веднага се изпълва с Вредни Електрически вълни, от които човекът е заобиколен.Следователно е безполезно да се държи в ръка EL.D за собствено обеззаразяване, докато в същия момент човекът е  заобиколен от вредни  електрически вълни.

N.B. Както всички знаят всички инструменти от електронен тип излъчват вредна смущаваща вълна и се препоръчва да бъдат защитавани със специални Катализатори.

 

Катализатор ATS FIELD. Неговите вълни имат функцията да предразполагат вибрациите на хората да НЕ влизат в индукция с вредните вълни на антените и теле-радио трансмисиите, които създават  неудобство в деликатното човешко равновесие.

ATS Field са абсолютно необходими да уловят и неутрализират вълните от радиото, сателита, wi-fi и други трансмитери, които са постоянни и изключително вредни и проникващи на всякъде. Поставете ги в центъра на дома, или върху рутера или в близост до EU Home Healing Катализатора.

       

 

 

С ATS FIELD домът и хората са защитени. Явлението теле-радио трансмисии (радио, телевизор, радар, сателити, телефония, държавни услуги - полиция пожарна - линейки - летища – и т.н…) е абсолютно "модерно" и все по-могъщо и завладяващо.  

 

 

PC&NET and Video Guard - Те улавят вредните и пагубни радиационни излъчвания от течните кристали в дисплеите на електронните устройства. Те трябва да се поставят изправени пред монитора или дисплея, винаги между устройството и ползвателя.

 

 

 

 

Water Shaper Катализатор - Изтрива всички негативни енергии във водата постъпваща в дома през водопроводната система и способства за възстановяването на кристалната и решетка.

Трябва да се сложат изправени и подсигурени от некорозивен материал/тиксо/ върху началото на водопреносната система, но след помпата или друг електрически агрегат или водомер.

 

 

 

WI-FI ZONE е комплект от 4 /четири/ Kатализатора, разработени да улавят специфични вълни вътре в избрана част на помещение с предназначение да ги неутрализират, тъй като се явяват опасни радиационни излъчвания. Това са wi-fi устройствата.

Те трябва да бъдат разположени в четирите ъгъла на широка зона, да речем, класна стая, офиси, болнични стаи, зали в хотели и др.

 

 

 

N.B. Нека припомним на онзи, който "страда" от този вид смущения, когато се придвижва в открити пространства, че ще намери голямо облекчение и защита, ако носи пластината BODY DEFENDER, проучена и реализирана именно за тази цел.

За да се отстранят вредните вълни от автомобили, камиони и т.н..

Катализатор CAR. Двата(комплект) защитни Катализатора премахват вредните вълни. Фигурата показва изцяло освободената от вредни вълни кабина, като този резултат е постигнат от действието на CAR, които неутрализират вредната вълна и едновременно с това създават в кабината една положителна и благотворна вълна, способна да засили естествените системи за защита  на човешкия организъм. Съвременните превозни средства, спрямо миналото, са оборудвани  с електронна апаратура и дори с компютри. Някои автомобили имат електричество дори и в седалките ! В автомобилите, които не са защитени здравето на хората е увредено със сигурност. Двата Катализатора се поставят в кабината, както е посочено на рисунката, ако двигателят е отпред, а ако той е отзад, се поставят в задната част.  Още инж. Тюрен е препоръчвал, но и ние днес сме съгласни да се използва Катализатор 93 при приключване на пътуването, за да се дезинтоксикира изцяло организма от възможните абсорбирани паразитни вълни.

ЗАПОМНЕТЕ:

Катализаторите неутрализират вътрешното лъчение, но излъчваните вредни вълни от електрическата система все още са около автомобил, за това не си подавайте лактите през отворените прозорци и не поставяйте напитки или храна извън и в близост до автомобила

 

 

 

За да се отстранят от тялото вредните вълни, абсорбирани от X-лъчите, от инфрачервените лъчи, от високочестотните: Катализатор EL.D. да се използва 3-4 пъти, като се държи в ръка за 15-20 минути. 

За да се отстранят от тялото вълните, абсорбирани от снопове вълни от трансмисия, сателити, теле-фоно-радио-антени и др. Катализатор ATS FIELD.                                                                                                                                                                                                         

Държи се в ръка 10 мин. на ден в течение на седмица, за да се десатурира. Едновременно това осъществявайте защита чрез носене на пластина Body Defender. Съветваме всички сега да използват нашите пластини DEFENDER TRONIC (за мобилни телефони и др.) и BODY, за да се защитават от вълните на малките и големи антени. Препоръчваме  на майките да ги използват и при децата.

Катализатори DIRVIS Начин на използване: поставете 3-те Катализатора върху маса (без да са затворени шкафовете и) или на под, след което ги поставете в двата края на вещта, която трябва да се обеззарази, както това е показано на снимката. Пространството, в което явленията се случват може да бъде кръгло, с диаметър чийто размер е дистанцията между DIRVIS 1 и DIRVIS 2

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО :

Вълновото поле, което се създава между 3-те  DIRVIS
заличава всички вибрации, които, по някакъв начин, противодействат или увреждат жизнените явления.

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОТВАРЯТ ОПАКОВКИТЕ, ВЪЛНИТЕ ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ВСЯКАКЪВ ВИД ОБВИВКА: ОТ МЕТАЛ, СТЪКЛО, ПЛАСТМАСА И ДР....

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.   Ако се спазва ориентацията Север-Юг на земния магнетизъм,

"почистването" става за около 40-45 минути. Ако не е възможно да се спазва посоката Север-Юг, се препоръчва по-дълго време (60-90 минути). При желание може да се остави и цял ден и цяла нощ, няма никакъв проблем, защото, след приключване на работата си, вълните автоматично спират поради ефекта на насищането. В случай, че няма време за обработката и ако е възможно Dirvis могат да бъдат поставени от двете страни на печката за времето, през което храната се приготвя:

-    ХРАНИТЕ: могат да бъдат консумирани веднага след обработка;

-    ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ: Внимавайте: за 40 минути могат да се размразят, затова е по-добре да бъдат обеззаразени точно преди да бъдат използвани;

-    ИНСЕКТИЦИДИ И СХОДНИ НА ТЯХ, МИЕЩИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ - НЕ трябва  да се обеззаразяват с Dirvis, тъй като губят свойствата си.

-    АКО КУПЧИНАТА превишава 40 cm. повдигнете Катализаторите, използвайки защитната им сила;

-    ВСИЧКИ ВЕЩЕСТВА,  които са обработвани с тази система ще бъдат "почистени" от вредностите, логично, ако се съхраняват в места, в които няма вредни вълни: виж  EU – защита на Дома.

- СЛЕД УПОТРЕБА  и тези Катализатори са като всички останали, трябва да бъдат поставени хоризонтално,  като се избягва краищата им да се опират един в друг.

 

ВЕЛИКИТЕ "ОЗДРАВИТЕЛИ" НА СРЕДАТА, В КОЯТО ЖИВЕЕМ

HEREDITES. Ние ги носим от раждането си, но трябва да бъдат отстранени веднага. Това са добре познатите Наследствени недъзи. Те "извикват" различните съответстващи им болести.  Това е едно друго сензационно откритие на инж.Тюрен и до днес нито едно друго дотолкова ефективно лекарство като това, не е било открито.

EU-EL.D. Нов Живот за твоя дом с EU - EL.D. Стоп на електро-магнитното замърсяване на средата, на подпочвения слой и на електрическия ток. С тези два Катализатора, хора, животни и растения ще подобрят Здравето си.

EL. D. Дезинтеграция на вредните вълни от Изкуственото електричество.

ATS FIELD. Анти индуктор на вредните вълни от антени и теле-трансмисии. Вълните разпространявани от теле-трансмисионните антени преминават през всичко и всички и създават смущения в деликатното човешко равновесие.

HARTMANN CURRY. Предпазва живите клетки от патогенните влияния на тези геомагнитни емисии, които са познати на всички, излъчвани от мрежите на Хартман и Кюри.

WATER SHAPER. Ревитализатор на питейна вода. Нова енергия за водата.  Водата, ползвана у дома, както и минералната, достигат до нас лишена от Жизнена Енергия и заредена с отрицателна такава. .

I DIRVIS. Обеззаразяват храните и хранителните продукти от всички вредности.

CAR. За отстраняване на вредните вълни в автомобилите и като всички защитни Катализатори благоприятства Жизнената вълна.

 

ВЕЛИКИТЕ "ОЧИСТИТЕЛИ" НА ИНТЕРИОРА /за да имаме едно обновено тяло/

LIEOS. Поради времето прекарано в замърсена среда телата са абсорбирали и задържат един много опасен вътрешен враг, който привлича беди и нарушения от всякакъв характер.  

PARA. За да се елиминират вътре в тялото "вредни остатъци" с атомен характер, които не се отстраняват с познатите средства.

LYMPHO CLEANER. Почиства и предразполага тялото към неутрализиране на вируси и бактерии.

EAU VERTE. Необходим за елиминиране на заряди от вредна енергия произтичаща от минерална вода с "атомен  заряд H4O". Това е невидима първопричина за болести.

 

ВЕЛИКИТЕ "РЕКОНСТРУКТОРИ" НА ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО

EOS. Засилва и предпазва екстра-сензорните дарби: Сензитивни, Радиестезични, Ясновидски, Лечителски.

EL.D. Това е един "специален" ток, от който клетките имат АБСОЛЮТНА НУЖДА, за да бъдат здрави. При това след насищане ни предпазва автоматично от електросмог.

PA-KOUA. "Фиксиран излъчвател", който излъчва вълни с Благотворна за тялото и за ума форма.

NUTRIVIT e 93.  Това са хранителни и укрепващи мозъка елементи. Използвани заедно съставляват мощен мозъчен регенератор, гарантират равновесие и сила по един естествен и безопасен начин.

PHECGOMEL (44 МЕТАЛИ). За реминерализиране на тялото. Без да се използват в материална форма, благодарение на тази нова техника, е възможно да бъдат извлечени от въздуха, където присъстват в колоидна форма и да бъдат асимилирани чрез каталитичен ефект. Не е необходимо да се познава вида недостиг, нито да се контролира дозирането.

 

 Полезни съвети.

Когато вашата къща е предпазена с EU, винаги ползвайте Body Defender и запомнете колко полезен е Па-Куа , ползван като колие или държан в ръката.

Вие пътувате ? С кола ? С автобус или влак ? Защитете се с LUXOR.

Летите със самолет ? Използвайте Airplane Jet Lag около врата си. Ползвайте EI.D и 93 докато пристигнете.

Предстои ви рентген, ехография, ЯМР или компютърна томография ? Веднага след това използвайте EI.D и 93 !!!

 

Благоприятното въздействие на Катализаторите се усилва върху целият организъм, особено когато те се държат в ръцете според инструкциите.

Когато те са поставени около врата, те имат изключително благоприятно запазващо въздействие.

Когато са поставени на специфично място от тялото, тяхното въздействие се усилва и достига до необходимото място.

Те могат да бъдат поставени върху електро-магнетичната Кутия-Радий на Тюрен, между употребите, за да запазят вълните на тялото, в честота, в която самият Тюрен е използвал за учене.